Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Morašice

Obec Morašice má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které nabylo účinnosti 6.2.2019.

Tuto územně plánovací dokumentaci si můžete prohlédnout níže.

Možnost k nahlédnutí máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Morašice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 Grafická část - Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,92 MB)

 Grafická část - výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (formát pdf, velikost 2,38 MB)

 Grafická část - výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace (formát pdf, velikost 2,41 MB)

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 3,96 MB)

 Grafická část - výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 5,89 MB)

 Grafická část - hlavní výkres (formát pdf, velikost 2,6 MB)

 Textová část (formát pdf, velikost 2,54 MB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty