Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Morašice

Obec Morašice má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.7.2004 a dále také jeho změnu č.1 vydanou formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, která nabyla účinnosti 27.12.2006.

Tuto územně plánovací dokumentaci si můžete prohlédnout níže.

Možnost k nahlédnutí máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Morašice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 591,37 KB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 6,86 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 7,1 MB)

 výkres - voda (formát pdf, velikost 6,67 MB)

 výkres - kanalizace (formát pdf, velikost 6,85 MB)

 výkres - plyn (formát pdf, velikost 6,74 MB)

 komplexní urbanistický návrh - doprava (formát pdf, velikost 8,1 MB)

 výkres - územní systém ekologické stability (formát pdf, velikost 7,03 MB)

změna č.1 územního plánu (vydaná)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 4,34 MB)

 výkres - voda (formát pdf, velikost 2,71 MB)

 výkres - kanalizace (formát pdf, velikost 3,98 MB)

 výkres - plyn (formát pdf, velikost 2,77 MB)

 výkres - doprava (formát pdf, velikost 5,77 MB)

 výkres - územní systém ekologické stability (formát pdf, velikost 4,18 MB)

 textová část (formát pdf, velikost 260,47 KB)

územní plán (projednávaný)

 Textová část - výrok (formát pdf, velikost 821,4 KB)

 Textová část - odůvodnění (formát pdf, velikost 1,74 MB)

 Grafická část - hlavní výkes (formát pdf, velikost 2,7 MB)

 Grafická část - výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 5,95 MB)

 Grafická část - výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,94 MB)

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 3,68 MB)

 Grafická část - koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (formát pdf, velikost 2,31 MB)

 Grafická část - koncepce technické infrastruktury - energetika a telekomunikace (formát pdf, velikost 2,34 MB)

 Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát pdf, velikost 2,85 MB)


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty