Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2018

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 05. 2018 | uzávěrka 31. 07. 2018 | vyúčtování do 31. 10. 2018

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 51,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty