Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2018

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

příjem žádostí od 18. 03. 2018 | uzávěrka 18. 06. 2018 | vyúčtování do 15. 12. 2018

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 235,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,35 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)

vzor smlouvy (formát pdf, velikost 167,81 KB)

vzor vyúčtování (formát pdf, velikost 186,76 KB)

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2018

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2018.

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 05. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2018 (formát pdf, velikost 785,66 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66 KB)

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2018

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb působících na území Litomyšle nebo majících klienty s trvalým bydlištěm v Litomyšli, na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Litomyšli.

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 01. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2018 (formát doc, velikost 311 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 92 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 96,5 KB)

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2018

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2013-1999) v Litomyšli.

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 01. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2018 (formát doc, velikost 388 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 135,5 KB)

Příloha č. 4 - Aktuální seznam všech aktivně sportujících členů organizace, oddílu, klubu v kategorii dětí a mládeže do 19 let (ročníky 2013-1999) (formát xlsx, velikost 11,05 KB)

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2018

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých.

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 01. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2018 (formát doc, velikost 348 KB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 105 KB)

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2018

Program je zaměřen na zapojení široké veřejnosti všech věkových skupin do společenského života v Litomyšli:
- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků - vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí a mládeže

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 01. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2018 (formát doc, velikost 315 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 93 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 98 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty