Litomysl Svoz komunálního odpadu záložky a sdílení

Svoz komunálního odpadu

Pro území města Litomyšle je v rámci odpadového systému města od 1.4. 2015 účinná obecně závazná vyhláška č. 01/2015 „O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologické složky a nakládaní se stavebním odpadem“, která je v plném znění zveřejněna na www.litomysl.cz. Na základě čl. 8 této vyhlášky jsou uvedeny v přiložených souborech aktuální informace o funkčnosti určených možností odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu, provozní doby zařízení, harmonogram svozu směsného odpadu a pravidla pro užívání nádob na tříděné složky komunálního odpadu.

Smluvní oprávněnou organizací města v rámci provozu odpadového systému města Litomyšle je LIKO SVITAVY a.s., sídlo v Litomyšli – sběrný dvůr ul. Mařákova, odpovědná osoba - Ing. Karel Kalousek, tel. 605 246 545.

Otevírací doby zařízení odpadového systému jsou uvedeny v přiloženém dokumentu "Odpadový systém města ...."

 


 

Systém - rok 2017 (formát doc, velikost 69 KB)

Harmonogram svozu 2017 (formát doc, velikost 26,5 KB)

Plán odpadového hospodářství (formát pdf, velikost 3,97 MB)

Svoz komunálního odpadu


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty