Litomysl Rada města Litomyšle záložky a sdílení

Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle

Komise pro oblast stavební

usnesení RaM č. 881/18 ze dne 06.11.2018

Komise pro sport a tělovýchovu

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro oblast životního prostředí

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro regeneraci památek a správu památkových hrobů

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro oblast bytové politiky

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Dopravní komise

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Likvidační komise

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise "Naše náměstí"

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Komise pro občanské záležitosti

usnesení RaM č. 880/18 ze dne 06.11.2018
usnesení RaM č. 927/18 ze dne 20.11.2018

Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle z předchozích volebních období


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty