Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Sbor Církve bratrské v Litomyšli

vedoucí: Daniel Kvasnička, kazatel - duchovní správce
adresa: Moravská 1222, Litomyšl 570 01
telefon: 461 461 615 360
mobil: 733 619 141
email: info@novykostel.cz
web: www.novykostel.cz
IČO: 65687523

Samostatný Sbor Církve bratrské vznikl v Litomyšli v roce 1909. V následujícím roce byla postavena a otevřena modlitebna. V letech 1976-78 byl sborový dům přestavěn. Pro nedostatek prostor ve stávající modlitebně společenství postavilo kostel, který byl otevřen v roce 2010. Sbor je členem místní ekumény.

Sbor má samostatné kazatelské  stanice v Svitavách
(kontakt: Jan Boštík 777 590 195) 
a v Moravské Třebové - (kontakt: Dobroš Roušar 721 231 953)

Pravidelné bohoslužby v Novém kostele v Litomyšli:
Neděle: 9.30 nedělní bohoslužba
Úterý: 19.00 studium Bible v Novém kostele
Pátek: 17.00 setkání mládeže - místo setkání dle programu

Charakteristika a zaměření Církve bratrské v ČR
Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímají Bibli za měřítko víry, učení a života.Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Sbory chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Sbory vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Místo přátelské rodině, protože:
- má bezbariérový přístup
- má dětský koutek, hračky a pomůcky k zapůjčení
- nabízí místo určené pro kojení
- má k dispozici přebalovací pult / místo pro přebalování
- nabízí k zapůjčení dětskou židličku / sedačku
- nabízí možnost rezervace telefonicky nebo emailem
- je nekuřáckým místem
- zajišťuje možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup domácím mazlíčkům
- realizuje programy či akce pro děti a celé rodiny


uložení dat: 18. 7. 2015

akce pořádané touto organizací

18. 1. 2018 - 25. 1. 2018, 18:30, Různá místa v Litomyšli

Týden motliteb za jednotu křesťanů

V kostelích a kaplích jednotlivých církví budou probíhat společné ekumenické bohoslužby. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelisté po vysvobození z otroctví: "Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle" (Ex 15,6).© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty