Litomysl Organizace ve městě
Bookmark and Share
O městě | Školská zařízení | Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže

vedoucí: Mgr. Josef Štefl, ředitel
adresa: 17. listopadu 905, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866
email: ddm@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/ddm

Středisko volného času Dům dětí a mládeže v Litomyšli uskutečňuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže, rodičů, popřípadě jiných fyzických osob v jejich volném čase.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami :

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činností (včetně příměstských táborů zpravidla vázaných na prázdninová období),
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • letní táborovou aktivitou mimo vlastní sídlo organizace,
  • osvětovou činností včetně prevence sociálně patologických jevů.

Další funkcí střediska je nabídka spontánní zájmové a rekreační činnosti ve smyslu otevřeného zařízení, přístupného jakémukoli zájemci o činnost nejen ve všední dny, ale částečně také o sobotách či nedělích a v době prázdnin

Středisko spolupracuje se všemi typy škol ve městě a ve spádové oblasti, dále s místními institucemi (jako je např. regionální muzeum, městská knihovna atd.), s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. Těmto organizacím poskytuje jednak materiální zázemí ( v duchu zřizovací listiny) a podle vlastních možností i odbornou metodickou pomoc.

Místo přátelské rodině, protože:
- poskytuje slevu pro přihlášené klienty na dva a více kroužků
- většina příležitostných akcí a spontánní akce (deskové a jiné hry) v provozní době zcela zdarma
- operativně v případě potřeby vytvoří místo určené pro kojení
- v případě potřeby nabídneme stůl a deku pro přebalování, dětskou židličku
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- umožňuje přístup s kočárkem
- v celém areálu platí zákaz kouření
- po domluvě zajistí možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup se zvířecím mazlíčkem
- je celoročně otevřené volnočasové zařízení
- realizuje programy či akce pro děti, seniory nebo celé rodiny

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl.


uložení dat: 26.6.2014

akce pořádané touto organizací

22.9.2014 - 26.9.2014, dopoledne, Dům dětí a mládeže

Týden schůzek v DDM

První informativní schůzky jednotlivých kroužků, kde budou přítomni jejich vedoucí a budou řešeny časové možnosti a individuální potřeby klientů.


5.10.2014, 7:45, sraz u benzínové pumpy Agip, Nedošín

Přírodovědná výchazka - Evropský festival ptactva

Trasa povede kolem Velkého Košíře přes Nedošínský háj na rybníky v okolí Tržku. Na zpáteční cestě se zastavíme u rybníka Malý Košíř a přes Nedošín se vrátíme do Litomyšle.
V případě nepříznivého počasí proběhne u Velkého Košíře ukázka odchytu a kroužkování ptáků.


Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty