Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Dům dětí a mládeže

vedoucí: Mgr. Josef Štefl, ředitel
adresa: 17. listopadu 905, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866
email: ddm@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/ddm

Středisko volného času Dům dětí a mládeže v Litomyšli uskutečňuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže, rodičů, popřípadě jiných fyzických osob v jejich volném čase.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami :

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činností (včetně příměstských táborů zpravidla vázaných na prázdninová období),
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • letní táborovou aktivitou mimo vlastní sídlo organizace,
  • osvětovou činností včetně prevence sociálně patologických jevů.

Další funkcí střediska je nabídka spontánní zájmové a rekreační činnosti ve smyslu otevřeného zařízení, přístupného jakémukoli zájemci o činnost nejen ve všední dny, ale částečně také o sobotách či nedělích a v době prázdnin

Středisko spolupracuje se všemi typy škol ve městě a ve spádové oblasti, dále s místními institucemi (jako je např. regionální muzeum, městská knihovna atd.), s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. Těmto organizacím poskytuje jednak materiální zázemí ( v duchu zřizovací listiny) a podle vlastních možností i odbornou metodickou pomoc.

Místo přátelské rodině, protože:
- poskytuje slevu pro přihlášené klienty na dva a více kroužků
- většina příležitostných akcí a spontánní akce (deskové a jiné hry) v provozní době zcela zdarma
- operativně v případě potřeby vytvoří místo určené pro kojení
- v případě potřeby nabídneme stůl a deku pro přebalování, dětskou židličku
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- umožňuje přístup s kočárkem
- v celém areálu platí zákaz kouření
- po domluvě zajistí možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup se zvířecím mazlíčkem
- je celoročně otevřené volnočasové zařízení
- realizuje programy či akce pro děti, seniory nebo celé rodiny

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl.


uložení dat: 22. 8. 2016

akce pořádané touto organizací

18. 5. 2018, 17:00-18:30, Dům dětí a mládeže

Pozorování Slunce

Zveme všechny pozorovatele do nové hvězdářské pozorovatelny na zahradu DDM, v areálu 2. mateřské školy (ul. 17. listopadu). Vzhledem k velmi pozdní hodině stmívání se tentokrát sejdeme již odpoledne a budeme pozorovat aktivitu Slunce. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.


25. 5. 2018, 17:30, Kostel Rozeslání sv. Apoštolů

Vernisáž výstavy Zoom

Slavnostní zahájení výstavy dětí a dospělých z kroužků a kurzů estetického oddělení DDM se uskuteční v kostele Rozeslání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí. V rámci akce Noc kostelů můžete, v tento den, zažít výjimečnou atmosféru kostela až do 23:00 hodin. Na výstavě uvidíte tvorbu dětí z kroužků keramiky a práce z kurzu dospělých, které inspirovaly Hana Plíhalová a Tereza Kučerová. Dále uvidíte práce řezbářů, které vedl Vojtěch Hurych, tvorbu z kurzu Kresby a malby pod vedením Zdeny Olivové a fotografie z kroužku Fotománie tvořené s odborným dohledem Alice Skřivanové.


26. 5. 2018 - 30. 5. 2018, denně 13:00–17:00, Kostel Rozeslání sv. Apoštolů

Výstava Zoom

Srdečně vás zveme na tradiční výstavu, která se uskuteční v kostele Rozeslání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí a představí tvorbu dětí a dospělých z kroužků a kurzů estetického oddělení DDM. Na výstavě uvidíte tvorbu dětí z kroužků keramiky a práce z kurzu dospělých, které inspirovaly Hana Plíhalová a Tereza Kučerová. Dále uvidíte práce řezbářů, které vedl Vojtěch Hurych, tvorbu z kurzu Kresby a malby pod vedením Zdeny Olivové a fotografie z kroužku Fotománie tvořené s odborným dohledem Alice Skřivanové. Přijďte podpořit svou návštěvou děti i dospělé.© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty