Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

vedoucí: Ing. Karol Bayer
adresa: Jiráskova 3, Litomyšl 570 01
telefon: +420 466 036 590
fax: +420 461 612 565
email: dekanat.fr@upce.cz
web: www.upce.cz/fr

Fakulta restaurování navazuje na myšlenky a práci Vyšší odborné školy restaurování a konzervačních technik, o.p.s. a po té Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl (soukromá vysoká škola). Již v roce 2001 probíhal na Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. první akademický rok ve studijních oborech Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita; Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů a Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů.
Dne 14. června 2005 se uskutečnilo 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, kde se rozhodlo o zřízení nové Fakulty restaurování. Registrací novely Statutu Univerzity Pardubice na MŠMT tak vzniká k 1. červenci 2005 pátá fakulta, Fakulta restaurování se sídlem v Litomyšli.
Fakulta restaurování nabízí studium ve studijním programu „Výtvarná umění“. V současné době má fakulta akreditované čtyři obory v bakalářském stupni studia, uskutečňované v prezenční formě s délkou studia 4 roky:
- Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů;
- Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita;
- Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů;
- Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech;

a dva obory v navazujícím magisterském stupni studia s délkou studia 2 roky, taktéž v prezenční formě:
- Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury;
- Restaurování a konzervace děl písemné kultury.


uložení dat: 4. 8. 2015

akce pořádané touto organizací

26. 5. 2017 - 30. 7. 2017, Po-Pá 8:00-15:00, od 17. 6. také So-Ne 10-17, Červená věž - areál Fakulty restaurování
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Mezi - Vazy

Výstava uměleckých knižních vazeb.
více informací o akci zde: www.vytvarnalitomysl.cz


16. 6. 2017 - 6. 7. 2017, Po-Pá 14:00-18:00, So-Ne 10:00-18:00, Piaristická kolej
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Vlaky, vláčky, mašinky...

...a jiné motivy v grafickém díle Jiřího Boudy. Výstava v přístavbě koleje - Knihovna fakulty restaurování.
Vstupné: 30 Kč (děti do 12 let zdarma)
více informací o akci zde: www.vytvarnalitomysl.cz/cs/35-vytvarna-litomysl/13-rocnik-smetanovy-vytvarne-litomysle-2017/771-masinky-jiriho-boudy


16. 6. 2017 - 30. 9. 2017, So-Ne 10:00-17:00 a před vybranými koncerty SL, Piaristická kolej
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Jeden ze čtyř

Výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
více informací o akci zde: www.upce.cz/fr/akce.html?id=/FR/akce/2017/1-ze-4.html© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty