Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Náboženská obec církve československé husitské

vedoucí: Štěpán Klásek, farář
adresa: Toulovcovo náměstí 151, Litomyšl 570 01
mobil: +420 724 704 977
email: ccsh@lit.cz
web: www.ccshhk.cz

Církev československou husitskou (CČSH) tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým tak, jak dosvědčuje Bible. Z církevní tradice přijímá to, co je s Písmem sv. ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité poznání, že existuje jedna jediná církev Kristova na celém světě, jež viditelně žije v obcích křesťanských církví. Ekumenické učení o obcích přivedlo Církev československou husitskou do Světové rady církví a do Ekumenické rady církví v ČR.

K náboženské obci CČSH v Litomyšli přísluší dvě bohoslužebná střediska v Poličce a Trstěnici. V Litomyšli se bohoslužby konají každou neděli v 8.30 hodin, v Poličce každou třetí neděli v měsíci ve 14.00 hodin a v Trstěnici každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 11.00 hodin.

Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od února do května a od října do prosince se scházíme k biblickým hodinám, které vede emerit. biskup J. Tuček. Na těchto setkáních si již třetím rokem přibližujeme postavy Starého zákona"".

Duchovní péče o děti se uskutečňuje každý pátek v 15.30 hodin.

Sbírky pro Diakonii a misii probíhají po celý rok (šatstvo, ložní prádlo, hračky, nádobí, knihy a vše dosud potřebné) vždy v úterý a v pátek od 8.30 do 11.30 hodin (po telefonické dohodě i jinak)."

uložení dat: 21. 1. 2014

akce pořádané touto organizací

20. 9. 2017 - 28. 2. 2018, v úředních hodinách fary, Husův sbor

Výstava historických kočárků

Výstava sběratelky Renáty Glänznerové.
Mimo úřední hodiny fary lze prohlídku domluvit na tel. 604 672 854.


4. 11. 2017, 10:00, Husův sbor

Dialog vědy a víry: Geneticky modifikované organismy

Přednáší RNDr. Ivana Mácháčková, CSc., ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV ČR v letech 1999-2007, a RNDr. Martin Kubeš, Ph.D., vědecký pracovník oddělení chemické biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.


8. 11. 2017, 17:00, Husův sbor

O Martinu Lutherovi vážně i nevážně

Přednáška Mgr. A. Naimanové.


11. 11. 2017, 17:45, Husův sbor

O kouzelné tužce

Divadelní pohádka J. Plháka a J. Vedrala.


14. 11. 2017, 17:00, Husův sbor

Kanárské ostrovy a Madrid

Cestopisné vyprávění Z. Palicha s promítáním.


2. 12. 2017, 16:00, Husův sbor

Vernisáž výstavy betlémů


4. 12. 2017, 18:00, Husův sbor

Zpátky do Betléma

Divadelní představení Teátru Pavla Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Příběh, v němž se po letech setkává u betléma kejklíř a komediant Vojtěch se svým panem učitelem a společně opět prožijí ten prastarý vánoční příběh. Scénu namalovala Simonetta Šmídová, loutky vytvořil Jan Růžička a režisérkou představení je Stanislava Kočvarová. Představení je určeno pro diváky všech generací.
Vstupné na ně dobrovolné.


5. 12. 2017, 18:00, Husův sbor

Adventní koncert violisty J. Kabáta a klavíristy D. Juna

Na programu budou díla G. F. Händla, W. A. Mozarta, S. Prokofjeva, G. Gershwina a také samotného Jiřího Kabáta. Koncert bude spojen i s videoprojekcí - autorkou umělecké animace je Veronika Zacharová.
Vstupné dobrovolné.


26. 12. 2017, 9:00, Husův sbor

Dětská vánoční hra© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty