Litomysl Organizace ve městě
Bookmark and Share
O městě | Kulturní zařízení | Městská knihovna

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Mgr. Jana Kroulíková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací .
V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře
a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů a map, MVS, poskytování informací a přístup k internetu. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.
Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory.
Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí zajišťuje nákup a zpracování knih  šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc.

Knihovna zajišťuje i

  • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
  • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
  • Zajišťuje půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
  • Meziknihovní výpůjční službu (namísto MVS)
  • Poskytování základních turistických informací

 

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádá

·        kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé) a

·         kurzy základů práce na PC

Pro školy lit. regionu pořádá nejen

  • lekce informační výchovy, ale i
  • přednášky a besedy
  • autorská čtení spisovatelů

 

Dále knihovna úzce spolupracuje s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.


uložení dat: 28.1.2014

akce pořádané touto organizací

1.9.2014 - 30.9.2014, ve výpůjční době, Městská knihovna

15 let Litomyšlské univerzity 3.věku

Výstava.


9.9.2014, 10:00, Městská knihovna

Povídání o prázdninách

Pořad pro klienty denního stacionáře Ruka pro život.


11.9.2014, 14:00, Městská knihovna

Zážitky z prázdnin

Čtení babičky Aničky.


18.9.2014, 17:00, Restaurace Slunce - salonek

O spisovatelích jižních Čech

Přednáška předsedkyně kroužku.


24.9.2014, 10:00, Městská knihovna

Léto, vrať se

Pořad pro maminky a děti z Rodinného centra.


25.9.2014, 14:30, Lidový dům

LU3V: Egyptské hieroglyfy

Vývoj, rozkvět a posmrtný život egyptského písma v okultní tradici západního světa.
Přednáška v rámci 15. ročníku Litomyšlské univerzity třetího věku.
Přednáší Mgr. Renata Landgráfová, PhD.
Vstupné: 50 Kč (po předchozí domluvě na tel. 461 612 068)


2.10.2014, 14:30, Lidový dům

LU3V: Křeslo pro hosta Vojtěcha Stříteského

Pan Vojtěch Stříteský uvádí zajímavého hosta.
V rámci Litomyšlské univerzity třetího věku.
Vstupné: 50 Kč (po předchozí domluvě na tel. 461 612 068)


6.10.2014 - 12.10.2014, Městská knihovna

Týden knihoven


21.10.2014, Městská knihovna

Novinky z knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě


18.11.2014, Městská knihovna

Den poezie


26.11.2014, Městská knihovna

Vánoce v knihovně


29.11.2014, Městská knihovna

Den pro dětskou knihu


Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty