Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Mgr. Jana Kroulíková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací .
V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře
a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů a map, MVS, poskytování informací a přístup k internetu. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.
Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory.
Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí zajišťuje nákup a zpracování knih  šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc.

Knihovna zajišťuje i

  • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
  • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
  • Zajišťuje půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
  • Meziknihovní výpůjční službu (namísto MVS)
  • Poskytování základních turistických informací

 

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádá

·        kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé) a

·         kurzy základů práce na PC

Pro školy lit. regionu pořádá nejen

  • lekce informační výchovy, ale i
  • přednášky a besedy
  • autorská čtení spisovatelů

 

Dále knihovna úzce spolupracuje s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.

 


uložení dat: 22. 8. 2016

akce pořádané touto organizací

2. 10. 2017 - 30. 10. 2017, ve výpůjční době, Městská knihovna

Co četl táta, co četla máma

Výstava knih.


26. 10. 2017, 18:00, Městská knihovna

Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou


30. 10. 2017, 17:00, Městská knihovna

Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem

Přednáška ing. V. Veselovské.


6. 11. 2017, 17:00, Městská knihovna

Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži

Přednáška Mgr. V. Cinkové. Ve spolupráci s NPÚ Pardubice.


9. 11. 2017, 13:30, Městská knihovna

Etiketa v pohádkách

Čtení s babičkou Marcelkou.


13. 11. 2017, 17:00, Městská knihovna

Černá, nebo bílá

V rámci Týdne poezie zazní pásmo veršů S. Silversteina v podání studentů SPgŠ pod vedením prof. Markéty Světlíkové.


13. 11. 2017, 17:00, Městská knihovna

Zatmění Slunce 2017 ve Spojených státech

Přednáška L. Sochy.


25. 11. 2017, Městská knihovna

Den pro dětskou knihu


29. 11. 2017, Městská knihovna

Vánoce v knihovně© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty