Litomysl Zařízení ve městě záložky a sdílení

Zámecké návrší

vedoucí: Ing. David Zandler
adresa: Jiráskova 133, Litomyšl 570 01
mobil: +420 777 100 897
email: info@zamecke-navrsi.cz
web: www.zamecke-navrsi.cz

Zámecké návrší je příspěvková organizace města Litomyšle. Hlavním účelem organizace je péče o areál zámeckého návrší v Litomyšli a organizace provozu v tomto areálu k naplnění cílů projektu zrealizovaného podle pravidel IOP 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Jejím posláním je kulturně osvětová, vzdělávací a společenská činnost vedoucí k oživení a využití areálu zámeckého návrší v Litomyšli s cílem vytvoření multikulturního, vzdělávacího a spolkového centra pro širokou veřejnost.


uložení dat: 29. 10. 2015

akce pořádané v tomto zařízení

3. 12. 2017 - 24. 12. 2017

Andělské adventní neděle na návrší

O adventních nedělích můžete strávit příjemná odpoledne na Zámeckém návrší v andělské společnosti. K adventní pohodě jistě přispěje vánoční hudba a vystoupení na pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže, výstava betlémů, dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný kulturní program.
pořádá Zámecké návrší


3. 12. 2017, 17:00, před piaristickým kostelem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Za účasti dětských pěveckých sborů.
pořádá Město Litomyšl


3. 12. 2017, 10:00-18:00

Andělská adventní neděle

Koncerty, výstavy, dílny, trhy.
pořádá Zámecké návrší


9. 12. 2017, 8:00-16:00

Adventní trh

Stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
Před piaristických chrámem na zastřešeném pódiu bude připraven hudební program:
10:15 – 10:45 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl,
11:00 – 11:45 – dětské pěvecké sbory ZUŠ Litomyšl Kvítek a Lilium,
12:00 – 12:20 – Smíšený pěvecký sbor L – Canto Litomyšl,
13:00 – 13:30 – Sbor paní a dívek Litomyšl,
14:00 – 14:30 – letos třicetiletý Mužský pěvecký sbor a jeho hosté v piaristickém kostele s předvánočními hudebními lahůdkami,
15:00 – 15:00 – hudební soubor DúVá Dolní Újezd.
pořádá Město Litomyšl


10. 12. 2017, 10:00-18:00

Andělská adventní neděle

Koncerty, výstavy, dílny, trhy.
pořádá Zámecké návrší


17. 12. 2017, 10:00-18:00

Andělská adventní neděle

Koncerty, výstavy, dílny, trhy.
pořádá Zámecké návrší© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty