Litomysl Zařízení ve městě záložky a sdílení

2ar(t) Josefa Pleskota

vedoucí: Galerie Zdeněk Sklenář
adresa: Mariánská 244/2, Litomyšl 570 01
email: galerie@zdeneksklenar.cz
web: www.zdeneksklenar.cz

Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2ar(t) v Litomyšli je útočištěm umění, kreativity a relaxace.

Na ploše 164 m² vznikl v Mariánské ulici nový projekt zenové zahrady architekta Josefa Pleskota 2ar(t), který po vzoru předchozího parku pro umění a relaxaci 1art realizoval společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpčiarem. Galerista Zdeněk Sklenář místo, které původně sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s architektem Pleskotem přetvořili na geometricky řešenou zenovou zahradu a příležitostný sochařský park, navrátili tak místu náležícímu k historickému návrší Litomyšle, jeho společenský účel.


„Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstupovat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se z ní mělo dojít než na Olivetskou horu (…) s francouzskou zahradou. To jsou ty litomyšlské paradoxy, v tom je ta litomyšlská velikost,“ říká o projektu zenové zahrady autor architektonického řešení Josef Pleskot.
Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z kamínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreativitu a po vzoru japonských suchých zahrad kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce. Předlohou mohou být návodné geometrické kresby vytvořené přímo autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem.


Zahrada slouží i jako sochařský park dramaturgicky navazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář.

Slavnostně otevřena v 00:01 hodin 17. 6. 2017.

Přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.


uložení dat: 13. 4. 2018

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty