Litomysl Organizace ve městě
Bookmark and Share
Turista & volný čas | Služby | Organizace a zařízení

Ruka pro život o.p.s.

vedoucí: Mgr. Lenka Janištinová, ředitelka sociálních služeb a jednatelka sdružení
adresa: J. E. Purkyně 1150, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 312 412
mobil: +420 739 963 625
email: info@rukaprozivot.cz
web: www.rukaprozivot.cz/Litomysl/

Poskytujeme Denní stacionář a Sociálně aktivizační služby pro seniory.


Denní stacionář nabízí podporu a péči seniorům, lidem s chronickým duševním onemocněním, lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16let věku a dále žákům základní školy speciální od 14let věku. Program každé skupiny je volen dle možností a dovedností konkrétních uživatelů, zařazeny jsou mimo jiné aktivity posilující samostatnost, rozvoj motoriky, rozumových schopností; dále návštěvy kulturních a společenských akcí, sportovní aktivity (plavání, bowling). Péče a podpora je uzpůsobena individuálním možnostem a potřebám jednotlivce.

Provozní doba Denního stacionáře:
pondělí - pátek, 7.00 - 16.00 hod (mimo státní svátky)Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou určeny lidem od 55let věku a spoluobčanům s plně přiznanou invaliditou. V nabídce jsou zařazeny následující pravidelné aktivity: práce na PC a s internetem, protahovací cvičení, trénování paměti, návštěvy knihovny, rukodělné dílny, posezení u písníčky. Kromě pravidelných aktivit jsou také zařazeny přednášky na různá témata, besedy s významnými a zajímavými osobnostmi v regionu, kulturní představení. Aktuální program je vždy přístupný na webových stránkách sdružení a na doptání ve stacionáři.

Provozní doba aktivizačních služeb:
pondělí - čtvrtek, 15.30 - 17.00 hod (mimo státní svátky)

uložení dat: 18.12.2013

akce pořádané touto organizací

3.9.2014, 15:30, Denní stacionář Ruka pro život

Informační setkání po prázdninách

Pro uživatele Sociálně aktivizačních služeb pro seniory.


24.9.2014, 15:30, Denní stacionář Ruka pro život

Spisovatelé v Litomyšli

Úvodní přednáška z cyklu Jany Kroulíkové.


Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty