Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace - územní plán Dolní Újezd
vystavuje: Obec Dolní Újezd
datum vystavení: 23.02.2018 | datum sejmutí: 13.03.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22.02.2018 | datum sejmutí: 10.03.2018

Rozpočtová opatření č.1 a č. 101

Změny rozpočtu a změny plánu na rok 2018
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 22.02.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Prodej pozemku a stavební parcely, Opatov
vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
datum vystavení: 21.02.2018 | datum sejmutí: 27.03.2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Vrtaná studna, Ostrý Kámen, Karle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.02.2018 | datum sejmutí: 09.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145
vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 31.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117
vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 31.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496
vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 31.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

III. mateřská škola Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 31.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Dům dětí a mládeže, Litomyšl, 17. listopadu 905
vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 31.03.2018

Sdělení

Odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 20.02.2018 | datum sejmutí: 08.03.2018

Oznámení

Zahájení aktualizace BPEJ - Sedliště u Litomyšle
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 19.02.2018 | datum sejmutí: 12.03.2018

Oznámení

Zahájení aktualizace BPEJ - Řídký
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 19.02.2018 | datum sejmutí: 12.03.2018

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací

Lubná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 19.02.2018 | datum sejmutí: 07.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent oddělení sociálně - právní ochrany dětí
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 19.02.2018 | datum sejmutí: 15.03.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Přístavba garáže, Litomyšl 642
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16.02.2018 | datum sejmutí: 06.03.2018

Obecně závazná vyhláška

Doba nočního klidu
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 16.02.2018 | datum sejmutí: 05.03.2018

Rozpočtová opatření č. 10 a 110

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.02.2018 | datum sejmutí: 19.03.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem ostatní plocha, Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15.02.2018 | datum sejmutí: 03.03.2018

Oznámení

Návrh změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - Lány u Litomyšle
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 14.02.2018 | datum sejmutí: 20.03.2018

Oznámení

Návrh změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - Kornice
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 14.02.2018 | datum sejmutí: 20.03.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zemědělský sklad - Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.02.2018 | datum sejmutí: 02.03.2018

Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce

Vývody z TS 831, NN - Trstěnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.02.2018 | datum sejmutí: 01.03.2018

Dražební vyhláška elektronické dražby

Elektronická dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, Horní Sloupnice
vystavuje: Obvodní soud Praha 7
datum vystavení: 12.02.2018 | datum sejmutí: 22.03.2018

Dražební vyhláška

Elektronická dražba nemovitostí - ostatní plocha, Litomyšl - Nedošín
vystavuje: Exekutorský úřad Plzeň
datum vystavení: 12.02.2018 | datum sejmutí: 27.03.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Základní škola, I. Mateřská škola, školní jídelna - Pomezí
vystavuje: Obec Pomezí
datum vystavení: 07.02.2018 | datum sejmutí: 02.03.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíč od osobního vozidla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.02.2018 | datum sejmutí: 06.05.2018

Výběrové řízení s aukcí č. HSY/001/2018

Prodej nemovitého majetku, Moravský Lačnov
vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
datum vystavení: 05.02.2018 | datum sejmutí: 09.03.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 01.02.2018 | datum sejmutí: 01.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.01.2018 | datum sejmutí: 24.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 23.01.2018 | datum sejmutí: 23.04.2018

Usnesení o nařízení dražebního roku

Elektronická dražba spoluvlastnického podílu, Sloupnice
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 17.01.2018 | datum sejmutí: 14.03.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.01.2018 | datum sejmutí: 17.04.2018

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Starosta
datum vystavení: 17.01.2018 | datum sejmutí: 18.06.2018

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Dražba spoluvlastnického podílu - zastavěná plocha a nádvoří, Čistá
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 16.01.2018 | datum sejmutí: 07.03.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka + finanční hotovost, klíč od osobního vozidla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 05.01.2018 | datum sejmutí: 05.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 03.01.2018 | datum sejmutí: 03.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.12.2017 | datum sejmutí: 21.03.2018

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 29.11.2017 | datum sejmutí: 01.03.2018

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 03.07.2017 | datum sejmutí: 20.06.2018

Závěrečný účet města za rok 2016

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.04.2017 | datum sejmutí: 21.07.2018

Rozpočet na rok 2017

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021

Smlouva o zápůjčce

Jiří Hurych
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 15.10.2015 | datum sejmutí: 15.10.2018


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty