Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 20.04.2018 | datum sejmutí: 08.05.2018

Oznámení o zamýšleném převodu

Ovocné sady, Nová Ves u Litomyšle
vystavuje: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
datum vystavení: 18.04.2018 | datum sejmutí: 18.07.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.04.2018 | datum sejmutí: 04.05.2018

Rozhodnutí

Povolení k nakládání s povrchovými vodami řeky Loučné, Tržek
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 18.04.2018 | datum sejmutí: 04.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.04.2018 | datum sejmutí: 17.07.2018

Valná hromada

vystavuje: Honební společenstvo Němčice
datum vystavení: 16.04.2018 | datum sejmutí: 02.05.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice Partyzánská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.04.2018 | datum sejmutí: 02.05.2018

Opatření obecné povahy

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.04.2018 | datum sejmutí: 02.05.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Novostavba haly Makov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.04.2018 | datum sejmutí: 28.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zrnětín, Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.04.2018 | datum sejmutí: 27.04.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Změna dokončení stavby, Chotovice 31
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.04.2018 | datum sejmutí: 27.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy shopu čerpací stanice pohonných hmot - Sokolovská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 26.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Rozpočtová opatření č. 2 a 102

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 09.04.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Usnesení o zrušení elektronického dražebního jednání

Litomyšl, Nedošín
vystavuje: Exekutorský úřad Chomutov
datum vystavení: 09.04.2018 | datum sejmutí: 25.04.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Chodník, Chotovice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.04.2018 | datum sejmutí: 25.04.2018

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Litomyšl - Školamyšl, HRG - změna užívání stavby
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.04.2018 | datum sejmutí: 25.04.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Zděné oplocení, Strakov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 05.04.2018 | datum sejmutí: 21.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.04.2018 | datum sejmutí: 21.04.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice 9. května, Fučíkova a Dukelská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.04.2018 | datum sejmutí: 21.04.2018

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel/ředitelka - Městská knihovna Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 04.04.2018 | datum sejmutí: 30.04.2018

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel/ředitelka - Smetanův dům Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 04.04.2018 | datum sejmutí: 30.04.2018

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Dražba nemovitostí, Strakov
vystavuje: Exekutorský úřad Břeclav
datum vystavení: 29.03.2018 | datum sejmutí: 09.05.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

ZŠ Česká Třebová
vystavuje: Město Česká Třebová
datum vystavení: 28.03.2018 | datum sejmutí: 27.04.2018

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

MŠ Česká Třebová
vystavuje: Město Česká Třebová
datum vystavení: 28.03.2018 | datum sejmutí: 27.04.2018

Výzva k podání nabídky

Výtvarná soutěž o návrh na přeměnu místa se sochou Zdeňka Nejedlého
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 27.03.2018 | datum sejmutí: 31.08.2018

Vodné a stočné - porovnání 2017

Litomyšl,Osík a Benátky
vystavuje: Vodovody Litomyšl
datum vystavení: 26.03.2018 | datum sejmutí: 26.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.03.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu změny č.1 územního plánu Sebranice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.03.2018 | datum sejmutí: 08.05.2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba nemovitosti - zastavěná plocha a nádvoří, Hořice na Šumavě
vystavuje: Exekutorský úřad Svitavy
datum vystavení: 12.03.2018 | datum sejmutí: 22.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 08.03.2018 | datum sejmutí: 08.06.2018

Usnení - dražební vyhláška

Elektronická dražba - trvalý travní porost, zahrada, Pekla
vystavuje: Okresní soud Svitavy
datum vystavení: 07.03.2018 | datum sejmutí: 26.04.2018

Usnesení o nařízení dražebního roku

Elektronická dražba - zastavěná plocha a nádvoří, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 06.03.2018 | datum sejmutí: 25.04.2018

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 28.02.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů, brýle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 28.02.2018 | datum sejmutí: 28.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Klíč od osobního vozidla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.02.2018 | datum sejmutí: 06.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 01.02.2018 | datum sejmutí: 01.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.01.2018 | datum sejmutí: 24.04.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 23.01.2018 | datum sejmutí: 23.04.2018

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Starosta
datum vystavení: 17.01.2018 | datum sejmutí: 18.06.2018

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 03.07.2017 | datum sejmutí: 20.06.2018

Závěrečný účet města za rok 2016

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.04.2017 | datum sejmutí: 21.07.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021

Smlouva o zápůjčce

Jiří Hurych
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 15.10.2015 | datum sejmutí: 15.10.2018


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty