Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Suchá Lhota
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 19.06.2018 | datum sejmutí: 05.07.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Modernizace stávající kotelny, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19.06.2018 | datum sejmutí: 05.07.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem ostatní plochy, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 18.06.2018 | datum sejmutí: 04.07.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.06.2018 | datum sejmutí: 05.07.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

ÚR Pohodlí - rekonstrukce knn, Litomyšl, Pohodlí
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 18.06.2018 | datum sejmutí: 04.07.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Město Litomyšl hodlá pronajmout prostory plynových kotelen včetně vybavení v budově občanské vybavenosti za účelem správy tepelného hospodaření
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 18.06.2018 | datum sejmutí: 04.07.2018

Usnesení o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dražba podílu 1/14, Osík
vystavuje: Exekutorský úřad Klatovy
datum vystavení: 15.06.2018 | datum sejmutí: 17.10.2018

Exekuční příkaz

Podíl 1/14, zahrada, bydlení, zastavěná plocha a nádvoří, Osík
vystavuje: Exekutorský úřad Klatovy
datum vystavení: 15.06.2018 | datum sejmutí: 03.07.2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba zahrady, zastavěné plochy a nádvoří , Němčice
vystavuje: Exekutorský úřad Svitavy
datum vystavení: 15.06.2018 | datum sejmutí: 07.08.2018

Závěr zjišťovacího řízení

Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 14.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2018

Návrhy na usnesení Zastupitelstva Města Litomyšle

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 14.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.06.2018 | datum sejmutí: 14.09.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem místnosti, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14.06.2018 | datum sejmutí: 30.06.2018

Zasedání zastupitelstva města

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 13.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Přístavba ubytovny - Litomyšl, Nedošín
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.06.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, Osík
vystavuje: Exekutorský úřad Prostějov
datum vystavení: 12.06.2018 | datum sejmutí: 19.07.2018

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Janov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.06.2018 | datum sejmutí: 12.07.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Budislav u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12.06.2018 | datum sejmutí: 28.06.2018

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy požární zbrojnice, Desná u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy stávajícího objektu na sociální byty, Chotěnov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Usnesení o provedení elektronické dražby

Dražba nemovité věci - zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, Sloupnice
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 11.06.2018 | datum sejmutí: 11.07.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Trstěnice, Vendolí, Ostrý Kámen, Karle, Chmelík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.06.2018 | datum sejmutí: 27.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů, mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11.06.2018 | datum sejmutí: 11.09.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent úseku přestupků
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 08.06.2018 | datum sejmutí: 25.06.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu - Litomyšl, ul. Mařákova
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 08.06.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o zahájení řízení
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08.06.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o zahájení řízení
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08.06.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/358 ul. Zámecká , ul. Jiráskova v intravilánu obce Litomyšl v době od 14.06.2018 do 7.7.2018
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - trvalé umístění svislého dopravního značení p.p.č 605/1 v k.ú. Desná.
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - úprava veřejného prostranství ulice 9. května, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.06.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 06.06.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 05.06.2018 | datum sejmutí: 06.10.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice Benátská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Janov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Město Litomyšl hodlá pronajmout byt č.002 o podlahové ploše 107,7 m2 v objektu bydlení č.p. 134, obec Litomyšl za účelem ubytování
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 05.06.2018 | datum sejmutí: 20.06.2018

Informace o převodu nemovitostí

Směna - trvalý travní porost, Hrádek u Jehnědí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 04.06.2018 | datum sejmutí: 20.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů, mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04.06.2018 | datum sejmutí: 04.09.2018

Odročení dražebního jednání

vystavuje: Exekutorský úřad Praha 5
datum vystavení: 01.06.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 01.06.2018 | datum sejmutí: 21.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 28.05.2018 | datum sejmutí: 28.08.2018

Veřejná vyhláška - zveřejnění

Návrh územního plánu Chotěnov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 25.05.2018 | datum sejmutí: 11.07.2018

ZÁMĚR KRAJE

Směna pozemků - ostatní plocha, Litomyšl
vystavuje: Pardubický kraj
datum vystavení: 24.05.2018 | datum sejmutí: 24.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní dětské kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 22.08.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 22.08.2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Spoluvlastnický podíl . pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 5
datum vystavení: 18.05.2018 | datum sejmutí: 11.09.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Dražba - zastavěná plocha, nádvoří a ostatní plocha, Lubná
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 18.05.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 03.05.2018 | datum sejmutí: 03.08.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Zahrada, Litomyšl
vystavuje: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
datum vystavení: 02.05.2018 | datum sejmutí: 02.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 26.04.2018 | datum sejmutí: 26.07.2018

Rozpočtová opatření č. 3 a 103

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.04.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.04.2018 | datum sejmutí: 25.07.2018

Oznámení o zamýšleném převodu

Ovocné sady, Nová Ves u Litomyšle
vystavuje: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
datum vystavení: 18.04.2018 | datum sejmutí: 18.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.04.2018 | datum sejmutí: 17.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Výzva k podání nabídky

Výtvarná soutěž o návrh na přeměnu místa se sochou Zdeňka Nejedlého
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 27.03.2018 | datum sejmutí: 31.08.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.03.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 28.02.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 03.07.2017 | datum sejmutí: 20.06.2018

Závěrečný účet města za rok 2016

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.04.2017 | datum sejmutí: 21.07.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021

Smlouva o zápůjčce

Jiří Hurych
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 15.10.2015 | datum sejmutí: 15.10.2018


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty