Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 9/2019

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v městě Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 04.10.2019

Vyhlášení nálezu

Dioptrické brýle s pouzdrem černé barvy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Sebranice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 04.10.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ul. Trstěnická
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 04.10.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Pohodlí
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 04.10.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, Svazek 9 ks klíčů+ přívěsek kostry ryby
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107

Změny plánu a rozpočtu na rok 2019
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 17.09.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 8/2019

Stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 13.09.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Modernizace mostu, Němčice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.09.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ul. Mařákova
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.09.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby - knn, nn - Sedliště č. p. 16 a 30
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.09.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon NOKIA
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 12.09.2019 | datum sejmutí: 12.12.2019

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí

Farma pro výkrm drůbeže - Čistá
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.09.2019 | datum sejmutí: 30.09.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Anna Brožová, Božena Zahálková - Praha, modernizace mostu, Němčíce
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.09.2019 | datum sejmutí: 27.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu, Litomyšl I/35
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 11.09.2019 | datum sejmutí: 27.09.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Bezkontaktní myčka osobních aut, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.09.2019 | datum sejmutí: 26.09.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Dílna na opravu a diagnostiku motorových vozidel, Horky
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.09.2019 | datum sejmutí: 26.09.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Pan Pakosta, paní Pakostová, paní Kopecká - Němčice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.09.2019 | datum sejmutí: 25.09.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - chodníky v obci Makov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.09.2019 | datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení o provedení elektronické dražby

Oprava výroku IV.
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 09.09.2019 | datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba zemědělské plochy a nádvoří, trvalého travního porostu a ostatní plochy, Čistá u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 06.09.2019 | datum sejmutí: 06.11.2019

Informace o vyhlášení 5. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

vystavuje: Pardubický kraj
datum vystavení: 06.09.2019 | datum sejmutí: 30.10.2019

Vyhlášení nálezu

Pes
vystavuje: Obec Jarošov
datum vystavení: 05.09.2019 | datum sejmutí: 05.12.2019

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Školky Litomyšl spol. s. r. o.
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 05.09.2019 | datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zalesňování
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 20.09.2019

Povinné čipování psů

vystavuje: Státní veterinární správa
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 01.01.2020

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla OPEL a klíč FAB na kroužku
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 04.12.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Povolení k vypouštění odpadních vod, Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 20.09.2019

Informace o pachtu nemovitostí

Orná půda, Kornice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 20.09.2019

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Pronájem zemědělských pozemků, Budislav u Litomyšle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 20.09.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců, Osík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 20.09.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ulice Mariánská
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03.09.2019 | datum sejmutí: 19.09.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Venkovní skleník a venkovní prodejní plochy, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 03.09.2019 | datum sejmutí: 19.09.2019

Informace o pronájmu nemovitosti

Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03.09.2019 | datum sejmutí: 21.09.2019

Vyhlášení veřejné výzvy na pracovní pozici

Technik stavebního úřadu
vystavuje: Město Proseč
datum vystavení: 03.09.2019 | datum sejmutí: 25.09.2019

Veřejná vyhláška - oznámení, veřejné projednání

Změny č.1 územního plánu obce Nová Sídla
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30.08.2019 | datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška

Oznámení veřejné projednání změny č.1 územního plánu Nová Sídla
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 28.08.2019 | datum sejmutí: 21.10.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 27.08.2019 | datum sejmutí: 27.08.2020

Dražební vyhláška elektroniceké dražby

Dražba orné půdy a lesního pozemku - Lukavice v Čechách
vystavuje: Exekutorský úřad Tábor
datum vystavení: 26.08.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Usnesení o provedení elektronické dražby

Dražba ostatní plochy, Budislav u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 23.08.2019 | datum sejmutí: 01.10.2019

Dražební vyhláška

Dražba nemovitosti, Makov u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 1
datum vystavení: 21.08.2019 | datum sejmutí: 30.09.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 kroužků s klíči
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.08.2019 | datum sejmutí: 19.11.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 4 klíčů s pouzdrem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.08.2019 | datum sejmutí: 18.11.2019

Usnesení o nařízení dražebního roku

Elektronická dražba - trvalý travní porost, Strakov
vystavuje: Exekutorský úřad Jeseník
datum vystavení: 14.08.2019 | datum sejmutí: 25.09.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon HUAWEI
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 09.08.2019 | datum sejmutí: 11.11.2019

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 09.08.2019 | datum sejmutí: 11.11.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon - HAMMER
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 07.08.2019 | datum sejmutí: 07.11.2019

Informace o převodu nemovitostí

Město Litomyšl nabízí k prodeji pozemkovou parcelu v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby bytového/ých domu/ů dle zadávacích podmínek
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 31.07.2019 | datum sejmutí: 15.11.2019

Vyhlášení nálezu

Šaty - tunika
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.07.2019 | datum sejmutí: 18.10.2019

Vyhlášení nálezu

Tablet Apple
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.07.2019 | datum sejmutí: 17.10.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon NOKIA
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 02.07.2019 | datum sejmutí: 02.10.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 7 klíčů na karabině s červeným označníkem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.06.2019 | datum sejmutí: 27.09.2019

Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.06.2019 | datum sejmutí: 18.09.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo u. s. cycles
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 23.09.2019

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty