Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem místností na ulici Ropkova č. p. 51, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 08.12.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby prezidenta České republiky
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 29.01.2018

Usnesení - zastavení řízení

Vodní zdroj ZD Trstěnice, Karle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.11.2017 | datum sejmutí: 07.12.2017

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Chodník, Chotovice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Rozhodnutí o umístění stavby

Zvýšení protipovodňové ochrany města Litomyšl, Loučná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.11.2017 | datum sejmutí: 07.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Prsten
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.11.2017 | datum sejmutí: 16.02.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Malá vodní elektrárna, Tržek
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 16.11.2017 | datum sejmutí: 02.12.2017

Informace o převodu movité věci

Prodej automobilu Škoda Octavia 1,6 / 75 kW
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Informace o převodu movité věci

Prodej automobilu Fabia 1,4/ 55 kW
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Valná hromada svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko

Návrh rozpočtu na rok 2018
vystavuje: Mikroregion Litomyšl
datum vystavení: 14.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

T.G.Masaryka, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 14.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Rozhodnutí o umístění stavby

Vrtaná studna, Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Rodinný dům, Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.11.2017 | datum sejmutí: 30.11.2017

Valná hromada Kraje Smetany a Martinů

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021
vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 13.11.2017 | datum sejmutí: 29.11.2017

Exekuce prodejem nemovitých věcí povinného

Trvalý travní porost, Strakov
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 13.11.2017 | datum sejmutí: 29.11.2017

Informace o převodu nemovitostí

Trvalý travní porost, Budislav
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13.11.2017 | datum sejmutí: 29.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2017

Referent odboru výstavby a územního plánování - stavební úřad
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 13.11.2017 | datum sejmutí: 06.12.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy, Vidlatá Seč č.p.50
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.11.2017 | datum sejmutí: 28.11.2017

Nález dvou zaběhnutých psů

vystavuje: Obec Lubná
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 24.11.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

T. G. Masaryka, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 24.11.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice Tyršova a ul. Mařákova, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 24.11.2017

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu Strakov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 08.12.2017

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 24.11.2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Splašková tlaková kanalizace, Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 08.11.2017 | datum sejmutí: 24.11.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, svazek klíčů s klíčenkou, svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 07.11.2017 | datum sejmutí: 06.02.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Dražba nemovitých věcí, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 07.11.2017 | datum sejmutí: 05.12.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ul. Trstěnická
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 07.11.2017 | datum sejmutí: 23.11.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 07.11.2017 | datum sejmutí: 07.02.2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Vedení knn, Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 07.11.2017 | datum sejmutí: 23.11.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Novostavba rodinného domu, Lubná u Poličky
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.11.2017 | datum sejmutí: 22.11.2017

Oznámení o opakovaném veřejném projednání

Územní plán Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.11.2017 | datum sejmutí: 06.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Brýle, klíč od osobního vozidla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 02.11.2017 | datum sejmutí: 02.02.2018

Dotační progran na podporu ostatní kulturní činnosti na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 01.11.2017 | datum sejmutí: 01.02.2018

Dotační program na podporu sociální oblasti na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 01.11.2017 | datum sejmutí: 01.02.2018

Dotační program na podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 01.11.2017 | datum sejmutí: 01.02.2018

Dotační program na podporu provozních výdajů sportovních organizací pro rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 01.11.2017 | datum sejmutí: 01.02.2018

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti pro rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města
datum vystavení: 01.11.2017 | datum sejmutí: 01.02.2018

Usnesení o nařízení dražebního roku

Elektronická dražba - dražba nemovité věci, Pazucha
vystavuje: Exekutorský úřad Jeseník
datum vystavení: 31.10.2017 | datum sejmutí: 14.12.2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Lubná u Poličky
vystavuje: Exekutorský úřad Klatovy
datum vystavení: 30.10.2017 | datum sejmutí: 24.01.2018

Dražební vyhláška elektroniceké dražby

Dražba nemovitých věcí, Pekla
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 6
datum vystavení: 24.10.2017 | datum sejmutí: 23.11.2017

Dražební vyhláška

Provedení elektronické dražby nemovité věci - Benátky u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 23.10.2017 | datum sejmutí: 13.12.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 8/2017

Odborný referent odboru výstavby a územního plánování - prodloužení lhůty podání žádosti
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 20.10.2017 | datum sejmutí: 15.12.2017

Usnesení o nařízení další elektronické dražby

Dražba nemovitostí, Vysoké Mýto
vystavuje: Exekutorský úřad Svitavy
datum vystavení: 19.10.2017 | datum sejmutí: 12.12.2017

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy, Vidlatá Seč 50
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19.10.2017 | datum sejmutí: 27.11.2017

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (schváleno RaM, usnesení 733/17)

vystavuje: Vodovody Litomyšl
datum vystavení: 03.10.2017 | datum sejmutí: 03.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

svazek klíčů, mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.09.2017 | datum sejmutí: 27.12.2017

Rozpočtová opatření

Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Město Litomyšl rozpočtová opatření č. 5,6, a 105,106, kterými byly provedeny změny rozpočtu a změny plánu na rok 2017
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 27.09.2017 | datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost + peněženka, finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.09.2017 | datum sejmutí: 21.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 20.09.2017 | datum sejmutí: 20.12.2017

Usnesení

Odročení dražby - Sojmová Věra, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 15.09.2017 | datum sejmutí: 16.01.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.09.2017 | datum sejmutí: 14.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Dálkový ovladač od vozidla
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.09.2017 | datum sejmutí: 13.12.2017

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 28.08.2017 | datum sejmutí: 28.11.2017

Usnesení

Odročení elektronické dražby na neurčito - k.ú. Osík, LV:35, p.č. : st. 382 Osík, č.p. 210 rod. dům
vystavuje: Exekutorský úřad Litoměřice
datum vystavení: 26.07.2017 | datum sejmutí: 31.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 03.07.2017 | datum sejmutí: 20.06.2018

Závěrečný účet města za rok 2016

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.04.2017 | datum sejmutí: 21.07.2018

Rozpočet na rok 2017

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2017

vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Odbor finanční
datum vystavení: 15.03.2017 | datum sejmutí: 31.12.2017

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
datum vystavení: 02.03.2017 | datum sejmutí: 02.12.2017

Smlouva o zápůjčce

Jiří Hurych
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 15.10.2015 | datum sejmutí: 15.10.2018


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty