Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 23.07.2019 | datum sejmutí: 08.08.2019

Vyhlášení nálezu

Šaty - tunika
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.07.2019 | datum sejmutí: 18.10.2019

Veřejná vyhláška

Seznámení s podklady rozhodnutí a zveřejnění konceptu rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 18.07.2019 | datum sejmutí: 05.08.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Sklad zemědělské techniky a domácí dílna, Budislav
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17.07.2019 | datum sejmutí: 02.08.2019

Vyhlášení nálezu

Tablet Apple
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.07.2019 | datum sejmutí: 17.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15.07.2019 | datum sejmutí: 31.07.2019

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Osík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.07.2019 | datum sejmutí: 29.07.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent/referentka správního odboru
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 11.07.2019 | datum sejmutí: 26.07.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.07.2019 | datum sejmutí: 29.07.2019

Výlukový jízdní řád

Choceň - Litomyšl
vystavuje: České dráhy a.s.
datum vystavení: 11.07.2019 | datum sejmutí: 02.08.2019

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavřít dodatek smlouvy o nájmu č. 0100510307 ze dne 25.7.2016 uzavřené se společností CONACO FACILITY
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 10.07.2019 | datum sejmutí: 26.07.2019

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - dočasné umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci 70c,d (J.E.Purkyně )v intravilánu města Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10.07.2019 | datum sejmutí: 26.07.2019

Veřejně prospěšné práce

vystavuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 10.07.2019 | datum sejmutí: 26.07.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon NOKIA
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 02.07.2019 | datum sejmutí: 02.10.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 7 klíčů na karabině s červeným označníkem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.06.2019 | datum sejmutí: 27.09.2019

Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo u. s. cycles
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 23.09.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na zelené šňůře a 2 ks klíčů + píšťalka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.06.2019 | datum sejmutí: 13.09.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 4 ks klíčů + dálkové ovládání
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04.06.2019 | datum sejmutí: 04.09.2019

Informace o pronájmu nemovitostí

Město Litomyšl nabízí k pronájmu místnost č.2 o podlahové ploše 29,8 m2 v budově č.p.133 v k.ú. Záhraď (zámecký pivovar)
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 27.05.2019 | datum sejmutí: 31.07.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon - Samsung
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.05.2019 | datum sejmutí: 10.08.2019

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Výběrové řízení

Speciální pedagog - etoped, internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Učitel 2. stupně - internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Noční vychovatel - internátní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Vychovatel - interní oddělení
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Výběrové řízení

Učitel 2. stupně
vystavuje: Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
datum vystavení: 12.04.2019 | datum sejmutí: 15.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 01.10.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty