Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

4.Kulatý stůl KNPV - Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví

5. 9. 2018 : Zámecké návrší 18.00 - 20.00 Hrazeno z projektu

18.00 – 20.00
Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
„Vrozené a naučené v chování"

Anotace: Přednáška se snaží objasnit, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání. V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

a

"Výraz tváře jako okno do duše"

Anotace: Výraz pozorované tváře jako okno do duše pozorovatele. Přednáška poukáže na podíl genů a prostředí při utváření osobnosti, připomene definici nejrozšířenějších duševních poruch včetně deprese a přiblíží její sociobiologické teorie. Zvláštní pozornost bude věnována rozpoznávání tváří a jeho významu pro detekci afektivních stavů pozorovatele. Poslední část shrne zásady prevence syndromu vyhoření a zvládání náročných životních situací.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty