Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP

1. 9. 2016-30. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

Závěrečné setkání k ukončení projektu MAP

20. 11. 2017
Evropské školicí centrum
15.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Ludmila Juzová - hudební inspirace v mateřské škole

29. 11. 2017
II. Mateřská škola Litomyšl
29. 11. 2017
od 8.00 hodin

Jak zvládnout konkursní řízení na ředitele školy - z pohledu zřizovatele

9. 1. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice 919
10.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti

17. 1. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. inspirace pro 1. stupěň - Mgr. Miloš Novotný

6. 3. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Agrese a její řešení

17. 5. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Partnerství II. a jeho úskalí

23. 5. 2018
16.00 - 19.00
Aula gymnázia Litomyšl
120 Kč

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda -Talent a jeho základní atributy

12. 9. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, as.s.
J. E. Purkyně 919
Litomyšl
13.00 - 19.00

PhDr. Lidmila Pekařová - Stress-relaxace,jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

19. 9. 2018
Aula gymnázia
16.00 - 19.00
120 Kč


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty