Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share

Možnost snížení nákladů na energie prostřednictvím e-aukcí

Již v letech 2013 a 2014 měli občané a podnikatelé Litomyšle možnost zapojit se do elektronické aukce na dodavatele elektrické energie a plynu, kterou realizovala společnost eCENTRE, a.s. Nyní se naskýtá stejná příležitost i těm, kteří tuto možnost dosud nevyužili. E-aukce je elektronická aukční síň, ve které dodavatelé energií přes internet snižují své nabídkové ceny a snaží se tak získat zákazníky v otevřené soutěži.

E-aukce jsou společností eCENTRE, a.s. realizovány koncem každého kalendářního měsíce pro všechny domácnosti, bytová sdružení i podnikatele z celé ČR, kteří o příležitost dosažení úspory projeví zájem a poskytnou podklady potřebné k zařazení do e-aukce. Pro občany i podnikatele je tato služba bezplatná. Pořádající společnosti neplatí nic ani město. Aukční poplatek jí zaplatí po ukončení aukce dodavatel, který v e-aukci zvítězí.

Seznam nutných podkladů a formulář smlouvy s eCENTRE budou na konci března k dispozici na recepci Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo jsou již nyní k dispozici ke stažení na webových stránkách města (viz. níže). Tato služba není časově omezena.

Další informace je možné získat z webových stránek společnosti eCENTRE (www.ecentre.cz) nebo kontaktovat Ing. Petra Dobeše (email: petr.dobes@partnerecentre.cz, tel.: +420 731 614 095).

 

Smlouva eCENTRE pro domácnosti 2015 (formát pdf, velikost 285,6 KB)

Smlouva eCENTRE pro podnikatele 2015 (formát pdf, velikost 462,05 KB)

Podklady ke smlouvě s eCENTRE (formát pdf, velikost 143,98 KB)

Mgr. Klára Hegerová
Odbor kultury a cestovního ruchu

vystavuje: Odbor kultury a cestovního ruchu

datum uložení: 16. 3. 2015

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty