Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share

Nový tržní řád města

Rada města vydala na svém zasedání dne 23.9. 2014 nařízení města č. 02/2014, kterým se vydává tržní řád s účinností od 1. 1. 2015.

Do schváleného a zveřejněného věcného záměru byly zapracovány připomínky některých subjektů a zastupitelů města. Vzhledem k těmto změnám byla účinnost odsunuta na 1. 1. 2015.
Oproti původně schválenému věcnému záměru nařízení došlo k těmto změnám:
- větší omezení prostoru podloubí, kterého je možno využívat k provozování tzv. předsunutého prodejního místa - viz formulace pravidel v příloze č.1 a grafické znázornění v příloze č.2, maximální šířka prostoru se zbožím je 0,6 m; v úzkých podloubích je nutné tyto prostory ještě zmenšit, aby bylo dosaženo minimálního průchodu 1,5 m; v prostorách mezi oblouky nesmí být zboží umísťováno vůbec
- tam, kde by (spíše teoreticky) přicházel v úvahu  souběh provozu předsunutého prodejního místa a restaurační předzahrádky v jednom podloubí, jsou nastavena pravidla pouze pro provoz restaurační předzahrádky
- je zavedena možnost nastavení pravidel provozu předsunutého prodejního místa na základě žádosti jeho provozovatele a konkrétního povolení (usnesení) rady města; tato možnost "výjimky" se předpokládá zejména u sezónních prodejních akcí
- zavedení výjimky zákazu prodeje umělých květin na předsunutém prodejním místě pro smuteční vazby
- odstranění vymezení pojmu "spodní prádlo"; diskutovaný prodej ponožek by měl být výrazně omezen nebo znemožněn ostatními ustanoveními tržního řádu
V novém tržním řádu je zachováno výrazné omezení pochůzkového a domovního prodeje. Regulace provozu tržního místa v prostoru před služebnou Městské policie a předsunutých prodejních míst na pozemcích ve vlastnictví města budou nastaveny vnitřním předpisem - usneseními rady města závaznými pro MP a MěÚ, které pro podobné činnosti vydávají povolení. Tržní místa na pozemcích ve vlastnictví města jsou využívána velice sporadicky, většinou při konání společenských akcí, a je k nim také nutné povolení MěÚ.
V přiložených souborech je plné znění Tržního řádu a jeho příloh.

Tržní řád 02/2014 (formát pdf, velikost 433,44 KB)

Příloha č. 1 k 02/2014 (formát pdf, velikost 506,56 KB)

Příloha č.2 k 02/2014 (formát pdf, velikost 393,16 KB)

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru

vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství

datum uložení: 15. 10. 2014

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty