Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share

Odstavné parkoviště pro centrum města.

Od 7.1. 2014 dochází k další změně režimu parkování na parkovišti v ulici T.G. Masaryka.

Podle rozhodnutí rady města Litomyšle ze dne 7.1. 2014 nebudou na parkoviště pod základními školami v ulici T.G. Masaryka nově Městskou policií vydávána povolení k parkování nákladních vozidel. Zároveň dojde k úpravě dopravního značení, které do současné doby umožňovalo vjezd těchto vozidel s uděleným povolením.
Plocha by tedy měla sloužit  výhradně pro osobní automobily a případně autobusy. Na jaře roku 2014 dojde k vyznačení 75 stání pro osobní automobily a cca 4 stání pro autobusy vodorovným dopravním značením. 
Vedení města vyvolá jednání s majitelem areálu bývalých "silnic" v ulici Trstěnická o možnostech nastavení zvýhodněných sazeb pro odstavování vozidel místních řidičů. Tato vozidla by mohla být označena jako doposud nalepovací známkou, kterou by vydávala jako doposud Městská policie Litomyšl.  O výsledcích jednání a termínu začátku vydávání nových povolení mohou být řidiči informování vedením Městské policie nebo odboru místního a silničního hospodářství.
Doporučujeme tedy subjektům z  centra města a oblasti přilehlé k ulici T.G. Masaryka využívat k dlouhodobému odstavení vozidla toto parkoviště, které je v přijatelné docházkové vzdálenosti k uvedeným lokalitám.
Zároveň připomínáme, že na oficiálních webových stránkách města je především pro "cizí" řidiče zveřejněn přehled všech parkovacích ploch města se zohledněním nového systému parkování od 1.1. 2014. Adresa http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mapa&akce=parkovani

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru

vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství

datum uložení: 16. 12. 2013

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty