Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share
Občan | Městský úřad | Organizační struktura | Odbory a oddělení MěÚ Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

vedoucí: Mgr. Miroslava Kubešová

tel.: 461 653 305
mobil: 775 653 305
email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

• technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání rady města a zastupitelstva města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení, zajišťuje jejich archivaci a distribuci v listinné i v elektronické podobě
• zajišťuje spisovou službu pro městský úřad
• vede centrální evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací
• vede centrální evidence stížností
• zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců města zařazených do MěÚ
• zabezpečuje agendu vstupního a průběžného vzdělávání zaměstnanců dle příslušných právních předpisů včetně sestavování plánů vzdělávání
• zajišťuje agendu výběrových řízení na volná pracovní místa
• ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu
• zajišťuje agendu udělování ocenění rady města a čestného občanství obce
• vyřizuje agendu starosty a místostarostů včetně plánování jejich programu

podřízené oddělení
Oddělení informatiky

uložené zprávy: 42

pracovníci

Mgr. Miroslava Kubešová
vedoucí odboru a personalista
tel.: 461 653 305 | email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Hana Doubková
pošta
tel.: 461 653 358 | email: hana.doubkova@litomysl.cz

Ing. Jaroslav Dvořák

tel.: 461 653 330 | email: jaroslav.dvorak@litomysl.cz

Andrea Filipi
asistentka starosty
tel.: 461 653 300 | email: andrea.filipi@litomysl.cz

Ing. Klára Hudečková
asistentka místostarostů
tel.: 461 653 302 | email: klara.hudeckova@litomysl.cz

Vlasta Kmošková
pošta, účetnictví, majetek, ověřování
tel.: 461 653 359 | email: vlasta.kmoskova@litomysl.cz

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty