Litomysl Městský úřad Litomyšl
Bookmark and Share
Občan | Městský úřad | Organizační struktura | Odbory a oddělení MěÚ Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

vedoucí: Ing. Pavel Jiráň

tel.: 461 653 360
mobil: 775 653 306
email: pavel.jiran@litomysl.cz

• spravuje odpadové hospodářství ve městě
• řídí bytovou politiku ve městě
• spravuje veřejnou zeleň a zajišťuje ekologii města Litomyšle
• zajišťuje správu místních komunikací, řeší dopravu ve městě
• spolupracuje se správci inženýrských sítí
• jízdní řády autobusové a vlakové hromadné dopravy
• zajišťuje státní správu místních komunikací města a silnic II. a III. třídy pověřeného území a veřejných prostranství
• evidence zemědělských podnikatelů

uložené zprávy: 28

pracovníci

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru
samospráva - dopravní systém a značení, systém odpadového hospodářství, bytová politika, spolupráce s Městské služby Litomyšl s.r.o., provoz vodovodních a kanalizačních síťí, provoz tepelného hospodářství, požadavky na opravy veřejných prostranství
tel.: 461 653 360 | email: pavel.jiran@litomysl.cz

Ing. Martina Červinková
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů
samospráva - správa zeleně města, ekologie města, agenda žádostí o byty, dotace města do oblasti bydlení
tel.: 461 653 361 | email: martina.cervinkova@litomysl.cz

Ing. Jaromír Drábek
samospráva – dotace EU, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, vodní hospodářství města, výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, dotace na úseku dopravní obslužnosti, vedení pasportu komunikací a mostních objektů
tel.: 461 653 326 | email: jaromir.drabek@litomysl.cz

Ing. Jana Foltová
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů
samospráva - správa zeleně města, ekologie města, odpadové hospodářství města – evidence, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, evidence včelstev, svody zvířat, dotace města do oblasti ekologie
tel.: 461 653 364 | email: jana.foltova@litomysl.cz

Mgr. Tomáš Rádek
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací na území města a silnici II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství
tel.: 461 653 362 | email: tomas.radek@litomysl.cz

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty