Litomysl Městské lesy Litomyšl záložky a sdílení

Městské lesy Litomyšl

Služby

Zajišťujeme služby pro vlastníky lesů, a to především:

  • těžbu dřeva z mýtních i předmýtních porostů 
  • přibližování dřeva na odvozní místo 
  • výkup dřevní hmoty
  • likvidaci těžebních zbytků vyvezením a štěpkováním 
  • zajištění sadebního materiálu, případně zalesnění námi vytěžené plochy
  • likvidaci nežádoucích dřevin drtičem
  • přípravu půdy pro přirozenou obnovu půdní frézou
  • zimní údržbu cest
  • zprostředkování dotací na výše uvedené práce

Nabízíme naprosto korektní jednání s detailní evidencí vytěženého dříví a garancí dosažení maximálního výnosu.

    

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty