Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Litomyšl - obec s rozšířenou působností

Město Litomyšl

Město Litomyšl je veřejnoprávní korporací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a je evidováno pod IČ 276 944. Město Litomyšl je součástí vyššího územního samosprávného celku - Pardubického kraje.

Vedle základních úkolů samosprávného charakteru (tzv. samostatná působnost) plní město současně i vybrané úkoly místní státní správy. Tato oblast plnění úkolů je zákonnou úpravou označována pojmem "přenesená působnost" obcí. Město Litomyšl plní úkoly, které jsou svěřeny obcím s  "běžnými" obecními úřady, obcím s tzv. pověřenými obecními úřady a obcím s rozšířenou působností. 

Orgány města
Zastupitelstvo města Litomyšl
Zastupitelstvo města má pro volební období 2010-2014 23 členů a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jako svůj iniciativní a kontrolní orgán zřídilo zastupitelstvo tyto výbory
- kontrolní výbor
- finanční výbor
V městských částech Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí a Suchá zřídilo zastupitelstvo
osadní výbory
Rada města Litomyšl
Rada města má pro volební období 2010-2014 7 členů a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jako svůj iniciativní a poradní zřídila rada města tyto komise
Dopravní komise
Komise pro posuzování investic z technicko-ekonomického hlediska
Komise SPOZ (sbor pro občanské záležitosti)
Školská komise
Likvidační komise
Komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku, která nepodléhá zákonu č.137/2006 Sb.
Komise pro regeneraci památek
Bytová komise
Komise pro péči o hroby v majetku města a památné hroby
Ekologická komise
Komise pro sport, mládež a tělovýchovu
Kulturní komise a komise pro rozdělování příspěvků z OKČ
Komise k oslavám 750. výročí povýšení Litomyšle na Město 1259 - 2009
Sociálně zdravotní komise
Městský úřad Litomyšl
orgán města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Litomyšl je od 17.7. 2009 certifikován v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006 na systém managementu bezpečnosti informací pro výkon veřejné správy.
Městský úřad Litomyšl je od 17.8. 2009 certifikován v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008 na systém managementu kvality společnosti pro činnosti vykonávané městským úřadem za účelem všestrannného rozvoje území města, efektivní správy jeho majetku a uspokojování potřeb občanů pro zvyšování kvality jejich života
Starosta
Zastupuje město navenek a plní úkoly v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní orgán obce
Městská policie Litomyšl

Organizace zřízené městem
Příspěvkové organizace
Centrum sociální pomoci města Litomyšle
Městská knihovna Litomyšl
Smetanův dům Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Zámecké návrší
Dům dětí a mládeže
Základní škola Litomyšl T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl U Školek 1117, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl Zámecká 496, okres Svitavy
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
I. mateřská škola
II. mateřská škola
III. mateřská škola


Právnické osoby založené městem
Městské služby Litomyšl s.r.o.


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty