Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Vzdělávací akce

MAP2: Vzdělávací akce 

Bylo zrealizováno:

Setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - kabinet vedení škol
17. 4. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
14.00 - 18.00

JAK NA ŠABLONY II - seminář pro školy a jejich zřizovatele
28. 3. 2019
Zámecké návrší
13.00 - 15.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na základní školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.30 - 13.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na mateřské školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika - gramotnost a pregramotnost - kabinet matematiky
20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

MAP II - Kabinet novodobých dějin
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet fyziky a chemie
18. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet matematiky
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

 MAP II - Kabinet českého jazyka
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet mateřských škol
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet pracovních činností
11. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
5. patro
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet školních parlamentů
11. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet výchovných poradců a metodiků prevence
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice,
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet školních družin
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet malotřídních škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet vedení škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Bc. Iveta Millerová, Martin Dobeš - Specifika romského žáka - čtenářská gramotnost a pregramotnost
14. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.00

Forma: Seminář

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 

Termín: 28.5.2018

Lektor: Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová

Dne 28. května 2018 v rámci "zvyšování znalostních kapacit" bylo členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

 

Forma: Kulatý stůl

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny:  Zástupci krajské správy či místní samosprávy, mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání,  speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami, rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním), poskytovatelů zájmového vzdělávání.

Termín: 24.květen 2018 od 15.00 - velká zasedací místnost MÚ , Bří Šťastných 1000

Lektor: PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

--------------------------------------------------------------------------------------------

Plánujeme:

Kabinet knihoven
13. 5. 2019
MÚ J. E. Purkyně 918
od 16.00

Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl - Bezpečnostně právní faktory rizikového chování ve škole - kabinet výchovní poradci, metodici prevence
6. 5. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice,a.s.
9.00 - 15.00

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
13. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda 
9.00 - 13.00

MUDr. Radkin Honzák - Psychopati mezi námi
23. 5. 2019
Od 16.00
Hrazeno z projektu

Inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem - Humor 
23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele - kabinet 1. stupně
27. 8. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 12.00

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog - Generační střety aneb všichni proti všem a Partneři a rozchody
4. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
17.00 - 20.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů - kabinet vedení škol
9. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00

Mgr. Květoslava Sluková, PhD. - Psychopatologie I - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
24. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 15.00

Dr. Růžena Blažková - matematika II
17. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00


Mgr. Věra Máchová - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav - kabinet vedení škol
11. 2. 2020
Hotel Zlatá Hvězda 
9.00 - 14.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže
4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

Forma: Seminář

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 

Termín: listopad 2019, květen 2021

Lektor: nenastaven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Pracovníci škol a školských zařízení v území, zřizovatelé, pracovníci pracující s mládeží, rodiče

Termín: září 2019, září 2020, září 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Rodiče dětí a žáků, pedagogové

Termín: září 2019, září 2020, květen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Matematická gramotnost

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku matematiky

Termín: 2 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Čtenářská gramotnost  

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku českého jazyka a literatury, zástupci knihoven z regionu  

Termín: 2 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Polytechnické vzdělávání  

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku technických, přírodovědných a polytechnických předmětů  

Termín: 1 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty