Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Vzdělávací akce

MAP2: Vzdělávací akce 

Bylo zrealizováno:

Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek - kabinet I. stupně
2. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice
13.00 - 17.00

Školení pro pedagogické pracovníky k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS) - kabinet vedení škol
18. 9. 2019
J. E. Purkyně 918
13.00 - 18.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů - kabinet vedení škol
9. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog - Generační střety aneb všichni proti všem a Partneři a rozchody - plnění aktivity 2.13 a 2.14 pro oblast Inkulzivního vzdělávání
4. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
17.00 - 20.00

Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele - kabinet 1. stupně
27. 8. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 12.00

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ŽIVOTĚ ŠKOLY (Jak získat podporu pedagogického sboru a usadit parlament ve struktuře školy) - kabinet školních parlamentů
4. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 17.00

MUDr. Radkin Honzák - Psychopati mezi námi - inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
Od 16.30
Hotel Zlatá Hvězda

Inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem - Humor není jenom smích - inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

Kabinet knihoven
13. 5. 2019
MÚ J. E. Purkyně 918
od 16.00

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
13. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 13.00

Setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - kabinet vedení škol
17. 4. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
14.00 - 18.00

JAK NA ŠABLONY II - seminář pro školy a jejich zřizovatele
28. 3. 2019
Zámecké návrší
13.00 - 15.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na základní školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.30 - 13.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na mateřské školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika - gramotnost a pregramotnost - plnění aktivity implementace C1 - workshop pro matematickou gramotnost a pregramotnost
20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

MAP II - Kabinet novodobých dějin
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet fyziky a chemie
18. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet matematiky
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

 MAP II - Kabinet českého jazyka
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet mateřských škol
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet pracovních činností
11. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
5. patro
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet školních parlamentů
11. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet výchovných poradců a metodiků prevence
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice,
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet školních družin
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet malotřídních škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet vedení škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Bc. Iveta Millerová, Martin Dobeš - Specifika romského žáka - čtenářská gramotnost a pregramotnost
14. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.0

MAP II - Inkluzivní vzdělávání - Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová
Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 
28.5.2018
V rámci "zvyšování znalostních kapacit" byli členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

MAP II - Kulatý stůl - Inkluzivní vzdělávání -PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP
Cílové skupiny:  Zástupci krajské správy či místní samosprávy, mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání,  speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami, rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním), poskytovatelů zájmového vzdělávání.
24.květen 2018
Velká zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných 1000
od 15.00


--------------------------------------------------------------------------------------------

Plánujeme:

2. setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - praktický seminář - kabinet vedení škol
23. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

Herna pro veřejnost + prezentace firmy www.MAKURA.cz - kabinet polytechnické výchovy
4. 11. 2019-8. 11. 2019
Interaktivní sál
Základní škola U Školek 1117
(II. ZŠ, červená)
Litomyšl
6. listopadu 2019
13.00 - 15.00

Replug me - Digiděti: Semináře pro rodiče - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
4. 2. 2020
Aula, Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00

Mgr. Věra Máchová - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav - kabinet vedení škol
11. 2. 2020
Hotel Zlatá Hvězda 
9.00 - 14.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi -  kabinet vedení škol
2. 3. 2020
Hotel Zlatá Hvězda 
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Marek Herman - Selský rozum II a oslava Dne učitelů v Litomyšli -  kabinet vedení škol
26. 3. 2020
Zámecké návrší 
15.00 - 22.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže - kabinet vedení škol
4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet vedení škol
6. 5. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00

PhDr. Lidmila Pekařová - Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě -  inkluzivní vzdělávání
18. 5. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Vztah rodiny a školy -  inkluzivní vzdělávání
12. 10. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet vedení škol
19. 10. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Petr Coufal - Roboti ve výuce aneb od papíru k robotovi - workshop pro rozvoj Polytechnického vzdělávání - plnění aktivity spolupráce C1
termín bude upřesněn
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.

 

 

 

 

 

Humor (formát pdf, velikost 7,95 MB)

Psychopati (formát pdf, velikost 5,09 MB)

Formativní hodnocení (formát pdf, velikost 1,79 MB)


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty