Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Aktuality

Dne 5. listopadu 2018 se uskuteční druhé pracovní jednání všech pracovních skupin. Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti. Členové pracovních skupin obdrželi výstupy z jednání PS ze 4. 6. 2018 a také ze sběru potřeb škol. A budou se věnovat shodě aktualizace SWOT analýzy, vizi a prioritám.

29. října 2018 se konalo setkání Realizačního týmu týmu. 

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo setkání se zástupci místních podniků v rámci projektu MAP II.  Na programu bylo předání informací o projektu  a diskuse o kvalitě vzdělávání na území ORP Litomyšl

Dne 18. září 2018 se zástupci Realizačního týmu zúčastnili jednání na MŠMT v Praze.

Dne 17. září 2018 se konalo jednání Realizačního týmu.

Dne 30. srpna 2018 proběhlo s řediteli škol jednání: 1)Prezentace projektu "Příběhy našich sousedů" , 2)Představení vzdělávacích aktivit projektů,3) Informace o přednášce MUDr.  Radkina Honzáka, CSc., 
4) Informace o aktuálním stavu realizace aktivit MAP II, 5)Představení implementačních aktivit MAP II , 
Na jednání byli pozváni také zástupci knihovny, ZUŠ, spolku Sebranice a zástupci Malé technické univerzity pro představení implementačních aktivit.  

Dne 13. srpna 2018 se uskutečnilo další setkání Realizačního týmu.

Dne 25. června 2018 se uskutečnilo jednání Realizačního týmu

Dne 20. června 2018 se členové Realizačního týmu pod vedením Ing. Renaty Ptáčníkové, www.perspectiverelations.cz, vzdělávali v oblasti "Jak chytře prezentovat MAP II na sociálních sítích. 

Ve dnech 13. června a 21. června se Realizační tým věnoval problematice GDPR. 

N. Klvaňová a A. Pavlišová se dne 11.6.2018 účastnily mezikrajového setkání realizátorů MAP v Hradci nad Moravicí – jedná se o unikátní platformu „Jedu v tom taky“, kterou se podařilo založit na základě potřeby realizátorů MAP z Kopřivnicka, Holešovska, Bystřicka, Litomyšlska a Opavska za účelem ŽIVELNÉHO sdílení dobrých nápadů v rámci realizace projektu MAP. Návrh pro vznik platformy byl prodiskutován se zástupci projektu SRP a následně otevřen jakémukoli realizátorovi MAP. Byla prodiskutovaná tato témata k jednání:  činnost pracovních skupin (zejména PS financování), činnost koordinátorů, tipy na vzdělávací aktivity, tipy na implementační aktivity, Ø  hodnocení projektů (krácení, zkušenosti, možnosti). Další setkání proběhne na podzim 2018 v Kopřivnici.

Dne 4. června 2018 se uskutečnilo první pracovní jednání všech pracovních skupin. Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti.  V každé pracovní skupině byl představen projekt MAP II a jeho klíčové aktivity. Členové pracovních skupin obdrželi informace ohledně implementačních aktivit projektu a byla projednána analytická část dokumentu MAP a provedena jeho aktualizace v oblasti popisu potřeb škol. 

Dne 30.5.2018 proběhl na NIDV Pardubice Infopanel pro zřizovatele škol. Tato pozvánka byla rozselána po ORP. 

Dne 28. května 2018 v rámci "zvyšování znalostních kapacit" bylo členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a  Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

Dne 28. května 2018 se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru MAP II.  Členům byl představen projekt MAP II. Byl projednán a schválen statut a jednací řád, projednána a schválena organizační struktura projektu a předsedou byl zvolen pan Radomil Kašpar, starosta. 

Dne 24. května 2018 se uskutečnil 1. kulatý stůl MAPII. Lektorství zajistila PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí. Přítomní se věnovali problematice inkluzivního vzdělávání v ORP Litomyšl. 

Dne 23. dubna 2018 proběhlo jednání s řediteli zapojených škol, na které jim byly předány informace o projektu, požadavek na zpracování popisu potřeb škol a byly jim prezentovány možnosti zapojení do konkrétních projektů spolupráce. Probíhá příprava na jednání Řídícího výboru, které proběhne dne 28.5.2018 a příprava na workshop s účastí nominovaných zástupců PS pro rovné příležitosti.

A. Pavlišová se zúčastnila dne 16.4.2018 v Pardubicích semináře k MAPII, mimo jiné byla řešena problematika GPDR.

Dne 9.dubna 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Byla dokončena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Byla dokončena tvorba Komunikačního plánu MAP. Došlo k zahájení aktualizace analytické části MAP, jako podkladu pro jednání pracovních skupin. 

Dne 5.března 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Došlo k opětovnému projednání nastavení klíčových aktivit projektu s vazbou na časový harmonogram a finanční rozpočet. Pokračovala aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Pokračovala tvorba Komunikačního plánu MAP. Nastavení implementačních aktivit bylo opětovně projednáno se zapojenými subjekty, a to v souvislosti s připravovaným jednáním se zástupci zapojených škol.

V měsíci únoru došlo k dopracování žádosti o dotaci na MAPII, včetně veškerých příloh. Byla zahájena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin.  Dále byla zahájena tvorba Komunikačního plánu MAP, jehož cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále založení facebooku, vydání článků médiích, uspořádání tisková besedy apod.

Dne 15. ledna 2018 proběhlo první jednání realizačního týmu MAP. Podání žádosti o dotaci bylo projednáno s ostatními možnými žadateli v území. Zřizovatelé škol a ředitelé všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, včetně škol soukromých byli požádáni o spolupráci při realizaci projektu. Ředitelé škol vyjádřili svůj zájem o zapojení do projektu prostřednictvím dodání souhlasů. Proběhla analýza akčního plánu a byly vytvořeny návrhy na konkrétní implementační aktivity MAP. Došlo k zahájení zpracování žádosti o dotaci na MAPII. Důležitou součástí bylo nastavení rolí a odpovědností všech pozic v organizační struktuře.

Dne 9. ledna 2018 byli starostové ORP Litomyšl seznámeni se zapojením ORP Litomyšl do projektu MAP II.

 

 

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty