Litomysl Městský zpravodaj LILIE
Bookmark and Share
O městě | Aktuality | Městský zpravodaj LILIE

Lilie - základní informace

Lilie - Zpravodaj města Litomyšle
vychází 1x měsíčně (vždy do 5. dne v měsíci)

Vydává: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl,
kontaktní osoba: Ing. Michaela Severová, tel: 461 653 311, 461 653 333,
fax: 461 612 218, mobil: 775 653 311, e-mail: lilie@litomysl.cz, www.facebook.com/litomysl.lilie

Náklad: 4 600 ks
Formát: A4
Rozsah: 14 - 24 + vložený kalendář akcí + inzerce
Barevnost: vínová + černá
Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl.

Distribuce: zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí
+ prodej v Infocentru (8 Kč) a předplatitelům

Uzávěrka příspěvků: vždy 18. předchozího měsíce
Redakce nebude zveřejňovat anonymní příspěvky - u všech příspěvků bude uvedeno jméno a přijmení dopisovatele. V případě, že půjde o díla redakce, mohou být příspěvky opatřeny značkou.
Články vyjadřující politické názory lze otisknout pouze jako placenou inzerci.

Inzerce:
Rozměry: pevná šířka 58 mm, 121 mm nebo 184 mm, výška max. 269 mm
Inzerci nelze uveřejnit na stranách: titulní, poslední a 2, 3, 4.
Umístění na vámi vybraném místě lze po dohodě u dlouhodobé inzerce.

V bezplatné řádkové inzerci jsou zveřejňovány maximálně dva inzeráty běžného rozsahu od jedné osoby v rámci jednoho čísla Lilie. Ostatní jsou zařazeny v Co se nevešlo.

Více informací o inzerci najdete v Pravidlech Zpravodaje města Litomyšle Lilie a Ceníku inzerce.

Úřední hodiny v redakci Lilie
(Bří Šťastných 1000, redaktorka Mgr. Jana Bisová)
- úterý 9.00-12.00
- středa 13.00-17.00 (v červenci a srpnu do 16.00)
tel. do redakce 461 653 307

Mimo úřední hodiny
- Mgr. Jana Bisová - tel. 724 917 054, e-mail: lilie@litomysl.cz
- Ing. Michaela Severová - tel. 461 653 311, 775 653 311, e-mail: lilie@litomysl.cz

Další podrobnosti v Ceníku inzerce.

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty