Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Fotomomentky z realizace projektu

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty