Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Fotomomentky z realizace projektu

Mgr. Jiří Halda - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele

Vzdělávací akce

datum: 17. 5. 2019

Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele

Procesy učení jsou přirozenou vývojovou potřebou mozku a lidského vědomí. Dějí se automaticky, je ale možné, ba přímo potřebné je ovlivňovat. Jedná se o přirozený proces zrání mozku, který mění dynamiku i charakter podle konkrétních časových období.

blok: Dynamika vývoje mozku z hlediska individuálních a skupinových potřeb. Paralelní procesy učení a jejich izolované charakteristiky.
 

blok: Vývojová období a jeho charakteristiky v souběžném zrání procesů učení – v předškolním věku a vlivu institucí na tento věk.
 

blok: Období prvního a druhého stupně ZŠ charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů. Co dominuje dynamice nízkého věku? Skupinové potřeby žáků druhého stupně. Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy. Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjejí procesy učení v průběhu dospělosti a stáří.
 

blok:  Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností.
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s dynamikou vývoje procesů učení a jeho charakteristickými obdobími. Paralelnost a vývojové zvláštnosti delegují na učitele zvýšenou osobnostní pružnost, ale také znalost informací z tohoto oboru.

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty