Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Fotomomentky z realizace projektu

FIE - instrunemtální obohacování pro systematickou výuku myšlení

Kulatý stůl

datum: 23. 10. 2017