Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Fotomomentky z realizace projektu

Mgr. Marika Kropíková - Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání pro mateřské a základní školy včetně podpůrných opatření

Vzdělávací akce

datum: 31. 1. 2017