Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Aktuality

Dne 17. května 2018 se uskutečnilo další setkání s Mgr. Jiřím Haldou. Téma agrese a její řešení zajímalo téměř osmdesát účastníků především z řad školních asistentů a pedagogů do projektu zapojených škol. 

Dne 4. dubna 2018 se konalo další vzdělávání uzavřené skupiny pedagogů v rámci aktivity 5. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů. PhDr. Petra Novotná se věnovala problematice inkluzivního vzdělávání a zaměřila se na konkrétní příklady z praxe.

Dne 21. března 2018 se uskutečnil 4. kulatý stůl KNZV. Tentokrát setkání s názvem "Začít spolu v kostce" vedla Mgr. Věra Krejčová, PhD. Akce se zúčastnila řada pedagogů i zájemců ze široké veřejnosti. Kulatý stůl byl zaměřen na představení základních principů vzdělávacího programu Začít spolu. Účastníci byli seznámeni s moderní metodikou vzdělávání v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ, byli informováni o práci v prostředí třídy uspořádané do tzv. center aktivit, získali informace o integrovaném (projektovém) způsobu vzdělávání, kdy je kladen důraz na respekt k jedinečnosti každého dítěte, podporu samostatnosti, spolupráce namísto soutěžení, slovnímu hodnocení, vysoké míře spolupráce s rodinami dětí...Součástí kulatého stolu byla videoukázka a diskuse zaměřená na zodpovězení dotazů účastníků.

Dne 12. března 2018 se v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda konala další vzdělávací akce. Přednášela PhDr. Michala Peterková na téma Pozitivní psychologie se zaměřením na žáky s SVP. Zúčastnilo se téměř devadesát školních asistentů a pedagogů z ORP Litomyšl.

Dne 6. března 2018  se uskutečnila další akce v rámci projektu. O sdílení dobré práce "Inspirace pro 1. stupeň ZŠ " se postaral Mgr. Miloš Novotný, autor studijních textů: http://nns.cz/agata/, http://www.matyskova-matematika.cz/

Dne 17. ledna 2018 se v prostorách Gymnázia Litomyšl vzdělávací akce s názvem Aspekty sociální a emoční zralosti pod lektorským vedením Mgr. Jiřího Haldy.

 

 

 

 

 

 
 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty