Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Prohlášení starosty k výskytu koronaviru v Litomyšli

Vážení spoluobčané, v pátek 13. 3. ráno jsme na zasedání bezpečnostní rady města projednali situaci na Litomyšlsku. Jednáme v souladu s přijatými usneseními vlády, kraje a v úzké spolupráci s krajskou hygienou, která má momentálně celou situaci z odborného hlediska na starost.

1) Je pravda, že v Litomyšli máme prvního diagnostikovaného pacienta s koronavirem. Jedná se o cizinku, která bydlí ve městě a pracuje v jedné z okolních obcí. V současné době hygienici vyšetřují zdravotní stav jejích kolegů v práci a několik lidí skončilo v karanténě. Žena sama není ve vážném stavu, choroba u ní má lehčí průběh.

2) V současné době situaci řeší odborníci, kterým poskytneme veškerou možnou pomoc, ale nechceme jim překážet v práci. Více informací k tomuto případu na žádost hygieny za město nemůžeme zveřejňovat.

3) Během příštího týdne ve spolupráci s Pardubickým krajem začneme s distribucí roušek, respirátorů a dalších pomůcek pro místní zdravotníky.  Zároveň po státní linii by měla proběhnout distribuce ochranných pomůcek mezi poskytovatele sociálních služeb a další vytipované složky státu.

4) Uzavřeli jsme základní školy včetně družin, střední a vyšší odborné školy, nefungují i fakulta restaurování, ZUŠ a Středisko volného času Litomyšl. U mateřských školek zatím uzavření neplánujeme, byť ho do budoucna nemohu vyloučit. Zavřít je nechceme z jednoho prostého důvodu - uzavření školek by bylo dalším ztížením situace pro pracující a mohlo by ohrozit i personální situaci v nemocnici. Školky uzavřeme pouze v případě, že to bude nezbytně nutné. Zdůrazňuji, že veškeré kroky koordinujeme s hygieniky a epidemiology.

5) Pro zdravotní personál již teď připravujeme záložní plán, jak se postaráme o jejich děti, zatímco rodiče budou pečovat o pacienty.

6) Platí zákaz kulturních, společenských a sportovních akcí. V úterý na radě města navrhnu zrušení či přesun Lázní ducha a Gastroslavností, protože jejich konání v současné situaci představuje riziko pro občany i návštěvníky. Zřejmě to nebudou jediné akce, kterou budeme muset zrušit. Současně jsme uzavřeli Smetanův dům, městskou galerii, knihovnu, kino, bazén i sportovní haly.

7) Pokud nemusíte, nechoďte do míst, kde se zdržuje více lidí. Je jasné, že do práce a na nákup musíme všichni, ale pokud možno, dočasně omezte všechny zbytné aktivity. Možná tím nepomůžete sobě, ale zcela určitě našim seniorům a nemocným, kteří jsou nejohroženější částí populace.

8) Městský úřad funguje v plném rozsahu, ale žádáme občany, aby v současné době řešili osobní návštěvou jen opravdu nezbytně nutné záležitosti.

9) Situace v republice je každým dnem vážnější, proto Vás prosím, abyste opatření nebrali na lehkou váhu, „nešvejkovali" a dbali na zdraví svoje i svých blízkých. Již teď je jisté, že koronavirus způsobí celé republice velké komplikace, přesto Vás žádám, abyste jednali racionálně a nepodléhali panice.

10) Více informací budeme zveřejňovat na webu města, na FB a také v dubnové Lilii. Od příštího týdne se bude pravidelně třikrát týdně či dle potřeby častěji scházet na městském úřadu bezpečnostní rada města, která bude aktivně řešit nastalou situaci ve městě a okolí.

11) Důležité informace a kontakty naleznete také na https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus a https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Nejednou v historii jsme čelili těžkým situacím. Moc si přeji, abychom v sobě i v těchto dnech našli solidaritu, slušnost, odpovědnost a pokoru. Přijatá opatření nejsou populární a jsou tvrdá, možná jsme si až příliš zvykli na pohodový život v srdci Evropy, přesto jsou podle mého názoru správnou cestou v boji proti koronaviru. Důvěřujme státním institucím a odborníkům, kteří jsou na podobné situace školeni, dbejme jejich pokynů a buďme zodpovědní vůči sobě i ostatním.

 

S úctou a důvěrou, že opět bude dobře

Daniel Brýdl, starosta


datum zveřejnění: 13. 03. 2020
datum aktualizace: 20. 03. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Prohlášení starosty k výskytu koronaviru v Litomyšli


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty