Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Mgr. Jana Kroulíková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací .
V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře
a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů a map, MVS, poskytování informací a přístup k internetu. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.
Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory.
Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí zajišťuje nákup a zpracování knih  šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc.

Knihovna zajišťuje i

  • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
  • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
  • Zajišťuje půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
  • Meziknihovní výpůjční službu (namísto MVS)
  • Poskytování základních turistických informací

 

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádá

·        kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé) a

·         kurzy základů práce na PC

Pro školy lit. regionu pořádá nejen

  • lekce informační výchovy, ale i
  • přednášky a besedy
  • autorská čtení spisovatelů

 

Dále knihovna úzce spolupracuje s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.

Místo přátelské rodině, protože:
• rezervace knih pro děti i dospělé je možná jak po telefonu, tak e-mailem a přes čtenářské konto
• osoby s omezenou pohyblivostí mají přístup do čítárny a studovny, umístěné v přízemí knihovny. Tady si mohou knihy vybrat z online katalogu a knihovnice jim je z dalších oddělení donese. Rovněž zde mají přístup k internetu. V přízemí se nachází i přednáškový sál, takže problémem není ani účast na přednáškách, besedách nebo programech knihovny určených školám a veřejnosti
• nabízíme slevu pro děti do 15 let, seniory, nezaměstnané
• ve všech třech odděleních jsou knížky a hračky pro děti
• máme k dispozici místo pro přebalování
• nabízíme k zapůjčení dětskou židličku
• umožňujeme přístup s kočárkem
• realizuje programy a akce pro děti, seniory a celé rodiny


uložení dat: 3. 11. 2017

akce pořádané touto organizací

2. 1. 2018 - 30. 6. 2018, Městská knihovna

Čtenářské bingo

Nová hra pro dětské hráče.


1. 2. 2018 - 28. 2. 2018, ve výpůjční době, Městská knihovna

Láska v poezii

Výstava knih.


26. 2. 2018, 17:00, Městská knihovna

Švédsko, Norsko, Lofoty

Cestopisná přednáška pánů J. Antese a V. Dolečka.


1. 3. 2018 - 3. 4. 2018, ve výpůjční době, Městská knihovna

Život v deštných pralesích

Výstava.


7. 3. 2018, 13:30, Městská knihovna

Knížka - kamarádka

Čtení s babičkou Aničkou.


12. 3. 2018, 17:15, Městská knihovna

Himaláj - lidé, cesty, vrcholy

Přednáška ing. Ivo Zídka.


14. 3. 2018, 8:00-16:00, Městská knihovna

Uzel na kapesníku aneb Litomyšlský den paměti


19. 3. 2018, 17:00, Městská knihovna

Gorilí rodina v pražské zoo

Přednáška Jana Bedřicha.


20. 3. 2018, 10:00, Městská knihovna

Vyhlášení nejlepšího z malých dětských čtenářů


27. 3. 2018 - 28. 3. 2018, Út 9:00-17:00 a St 8:00-12:00, Městská knihovna

Prodej vyřazených knih a knižních darů


3. 4. 2018, 17:00, Městská knihovna

Počátky festivalu Smetanova Litomyšl

Beseda s PhDr. M. Boštíkem a p. S. Vosykou na knihou "Počátky festivalu Smetanova Litomyšl".© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty