Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Přístavba k rodinnému domu č. p. 521, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23.05.2018 | datum sejmutí: 08.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice Jiráskova a Mariánská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 23.05.2018 | datum sejmutí: 08.06.2018

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Sklad Bohemiatex, Litomyšl, Pohodlí
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 07.06.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Povolení k nakládání s podzemními vodami vrtu HV - 1 Vlčkov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 07.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní dětské kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 22.08.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice U Plovárny, Strakovská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 07.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.05.2018 | datum sejmutí: 22.08.2018

Vyhlášení výběrového řízení s aukcí

Pozemková parcela č. 5294, Třebařov
vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
datum vystavení: 21.05.2018 | datum sejmutí: 19.06.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Přístavba haly firmy ABPLAST, Čistá
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21.05.2018 | datum sejmutí: 06.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice U Plovárny a Prokešova, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21.05.2018 | datum sejmutí: 06.06.2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Spoluvlastnický podíl . pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Praha 5
datum vystavení: 18.05.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Dražba - zastavěná plocha, nádvoří a ostatní plocha, Lubná
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 18.05.2018 | datum sejmutí: 26.06.2018

Informace o převodu nemovitostí

Město Litomyšl hodlá prodat p.p.č. 138 ostatní plocha o výměře 152 m2 a st. p.č. 141 zastavěná plocha o výměře 33 m2 v k.ú. Pazucha
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 18.05.2018 | datum sejmutí: 04.06.2018

Mimořádná veterinární opatření

Nebezpečí nákazy - moru včelího plodu v Pardubickém kraji
vystavuje: Státní veterinární správa
datum vystavení: 17.05.2018 | datum sejmutí: 02.06.2018

Valná hromada

vystavuje: Českomoravské pomezí
datum vystavení: 17.05.2018 | datum sejmutí: 06.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

vystavuje: Českomoravské pomezí
datum vystavení: 17.05.2018 | datum sejmutí: 06.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ulice 9. května, Fučíkova, Dukelská, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.05.2018 | datum sejmutí: 02.06.2018

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Lány u Litomyšle
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Kornice
vystavuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.06.2018

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2018
vystavuje: Finanční úřad Pardubice
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 30.05.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.06.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.05.2018 | datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Průmyslová zóna, Bohemiatex Pohodlí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15.05.2018 | datum sejmutí: 24.05.2018

Posuzování vlivů na životní prostředí

Územní energetická koncepce Pardubického kraje- aktualizace - 2018
vystavuje: Krajský úřad Pardubice-odbor životního prostředí a zemědělství
datum vystavení: 15.05.2018 | datum sejmutí: 31.05.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15.05.2018 | datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Speciální silážní žlab a skladovací nádrž, Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15.05.2018 | datum sejmutí: 24.05.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Rekonstrukce kVN, kNN, Distribuční vedení VN a NN, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.05.2018 | datum sejmutí: 29.05.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10.05.2018 | datum sejmutí: 26.05.2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Optická síť II. etapa, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.05.2018 | datum sejmutí: 26.05.2018

Informace o převodu nemovitostí

Ostatní plocha, Pazucha
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Informace o pronájmu nemovitostí

Ostatní plocha, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Informace o převodu nemovitostí

Trvalý travní porost, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Dodatek č. 2, Litomyšl, Sedliště, Bohuňovice
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochranné pásmo vodního zdroje, Cerekvice nad Loučnou - Pekla
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna ochranného pásma vodního zdroje, Cerekvice nad Loučnou - Pekla
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 09.05.2018 | datum sejmutí: 25.05.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent odboru dopravy
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 04.05.2018 | datum sejmutí: 31.05.2018

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejné projednání návrhu územního plánu Čistá
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.05.2018 | datum sejmutí: 04.06.2018

Usnesení o oznámení dražebního roku

Dražba nebytových prostor, pozemku a podílu na společných částech, Hradec Králové
vystavuje: Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
datum vystavení: 03.05.2018 | datum sejmutí: 30.05.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 03.05.2018 | datum sejmutí: 03.08.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Zahrada, Litomyšl
vystavuje: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
datum vystavení: 02.05.2018 | datum sejmutí: 02.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 26.04.2018 | datum sejmutí: 26.07.2018

Rozpočtová opatření č. 3 a 103

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.04.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.04.2018 | datum sejmutí: 25.07.2018

Oznámení o zamýšleném převodu

Ovocné sady, Nová Ves u Litomyšle
vystavuje: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
datum vystavení: 18.04.2018 | datum sejmutí: 18.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.04.2018 | datum sejmutí: 17.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 10.04.2018 | datum sejmutí: 10.07.2018

Výzva k podání nabídky

Výtvarná soutěž o návrh na přeměnu místa se sochou Zdeňka Nejedlého
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 27.03.2018 | datum sejmutí: 31.08.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 22.03.2018 | datum sejmutí: 22.06.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 08.03.2018 | datum sejmutí: 08.06.2018

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 28.02.2018 | datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o vyhlášení nálezu

Svazek klíčů, brýle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 28.02.2018 | datum sejmutí: 28.05.2018

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl - rada města, Starosta
datum vystavení: 17.01.2018 | datum sejmutí: 18.06.2018

Rozpočet na rok 2018

Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 19.12.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 22.11.2017 | datum sejmutí: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 03.07.2017 | datum sejmutí: 20.06.2018

Závěrečný účet města za rok 2016

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.04.2017 | datum sejmutí: 21.07.2018

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021

Smlouva o zápůjčce

Jiří Hurych
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 15.10.2015 | datum sejmutí: 15.10.2018


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty