Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Městský úřad - kontakty

vedení města

jméno a příjmení telefon mobil email
Starosta
Radomil Kašpar 461 653 300 • 608 882 301 radomil.kaspar@litomysl.cz

Místostarosta
Ing. Josef Janeček 461 653 301 • 606 652 570 josef.janecek@litomysl.cz

Tajemník MěÚ
Ing. Bohuslav Pulgret 461 653 310 • 775 653 310 bohuslav.pulgret@litomysl.cz

odbory a oddělení

jméno a příjmení telefon mobil email
popis činnosti

Projednávání přestupků

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Pavel Brandejs 461 653 396 • 775 653 325 pavel.brandejs@litomysl.cz
přestupky, právník MěÚ

Krizové řízení

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Radek Makovský 461 653 319 • 775 653 324 radek.makovsky@litomysl.cz
krizové řízení

Odbor správní

naše provozní doba pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

Milena Holasová 461 653 390 • 775 653 309 milena.holasova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Martina Barcalová 461 653 394 martina.barcalova@litomysl.cz
občanské průkazy
Andrea Filipi 461 653 338 andrea.filipi@litomysl.cz
matrika - úmrtí, státní občanství
Radka Škeříková 461 653 335 radka.skerikova@litomysl.cz
občanské průkazy
Jitka Šmolíková 461 653 391 jitka.smolikova@litomysl.cz
agenda cestovních dokladů
Irena Štochlová 461 653 331 irena.stochlova@litomysl.cz
matrika - narození, svatby
Ilona Telecká 461 653 339 ilona.telecka@litomysl.cz
evidence obyvatel, ohlašovna
Lenka Telecká 461 653 393 lenka.telecka@litomysl.cz
ověřování listin a podpisů, rušení trvalého pobytu

Odbor finanční

naše provozní doba pokladny + CzechPOINT pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jitka Valentová 461 653 320 • 775 653 320 jitka.valentova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Ludmila Čermáková 461 653 322 ludmila.cermakova@litomysl.cz
kompletní mzdová agenda
Iva Kubešová 461 653 336 iva.kubesova@litomysl.cz
agenda místních poplatků za komunální odpad, psy a ubytovací kapacitu
Ing. Jana Sedláčková 461 653 328 jana.sedlackova@litomysl.cz
zpracování účetnictví pro příspěvkové organizace
Olga Tylichová 461 653 334 olga.tylichova@litomysl.cz
příjmová a výdajová pokladna, vymáhání pohledávek za komunální odpad

Odbor finanční - Úsek rozpočtu a kontroly

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Markéta Macků 461 653 325 marketa.macku@litomysl.cz
rozpočet a rozpočtové změny, závěrečný účet, kontrola hospodaření příspěvkových organizací a dotací poskytnutých z rozpočtu města
Ing. Eva Peřinová 461 653 321 eva.perinova@litomysl.cz
zpracování podkladů pro rozpočet a rozbory hospodaření, výkon finanční kontroly, pojištění majetku města

Odbor finanční - Oddělení účetnictví

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Marie Pulkrábková 461 653 323 marie.pulkrabkova@litomysl.cz
vedoucí oddělení , komplexní vedení účetnictví města
Šárka Kličková 461 653 327 sarka.klickova@litomysl.cz
účtování podnikatelské činnosti města, daň z přidané hodnoty
Petra Pohorská 461 653 324 petra.pohorska@litomysl.cz
finanční účetní

Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa


Odbor místního a silničního hospodářství

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Jiráň 461 653 360 • 775 653 306 pavel.jiran@litomysl.cz
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační síť, tepelné hospodářství, opravy veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli sítí
Ing. Miloslav Cink 461 653 365 miloslav.cink@litomysl.cz
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů
Ing. Jana Foltová 461 653 364 jana.foltova@litomysl.cz
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, evidence včelstev, svody zvířat
samospráva - správa zeleně města (uzavřené areály), ekologie města, odpadové hospodářství města – evidence, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města do oblasti ekologie, agenda žádostí o byty, dotace města do oblasti bydlení
Barbora Rezková 461 653 361 • 725 575 480 barbora.rezkova@litomysl.cz
samospráva - správa zeleně města (volné plochy), ekologie města, zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů (zástup)
Mgr. Rostislav Šimon 461 653 362 • 601 122 487 rostislav.simon@litomysl.cz
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí

Odbor výstavby a územního plánování

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Josef Filipi 461 653 347 • 775 653 314 josef.filipi@litomysl.cz
vedoucí odboru
Ing. Dagmar Janková 461 653 349 dagmar.jankova@litomysl.cz
správa GIS

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení úřadu územního plánování

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. arch. Kateřina Profousová 461 653 348 katerina.profousova@litomysl.cz

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení stavebního úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jan Doubrava 461 653 346 jan.doubrava@litomysl.cz
Eva Hantlová 461 653 344 eva.hantlova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Dolní Újezd (vč. části Jiříkov, Václavky), Chmelík, Litomyšl (část Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí), Osík, Sebranice (vč. části Vysoký Les), Suchá Lhota
Petr Kalášek 461 653 343 petr.kalasek@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Budislav, Desná, Horní Újezd, Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Lubná, Makov, Nová Ves u Jarošova, Poříčí u Litomyšle (vč. části Mladočov, Zrnětín), Příluka, Strakov, Tržek, Vidlatá Seč
Jan Kopecký 461 653 341 jan.kopecky@litomysl.cz
- vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy v celém správním obvodu
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Litomyšl-město
Hana Nováková 461 653 342 hana.novakova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Čistá, Janov (vč. části Mendryka, Gajer), Karle (vč. části Ostrý Kámen), Litomyšl (část Nedošín, Husova čtvrť), Němčice (vč. části Zhoř), Trstěnice
Šárka Tobková 461 653 345 sarka.tobkova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou (vč. části Pekla), Horky, Litomyšl (část Pazucha, Kornice, Lány, Suchá, Zahájí, Záhradí), Morašice (vč. části Řikovice, Lažany, Višňáry), Nová Sídla (vč. části Sedlišťka), Řídký, Sedliště, Újezdec

Odbor rozvoje a investic

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

František Zachař 461 653 380 • 775 653 308 frantisek.zachar@litomysl.cz
vedoucí odboru
Marie Hanková marie.hankova@litomysl.cz

Odbor rozvoje a investic - Oddělení majetkoprávní

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Chadima 461 653 370 • 775 653 307 pavel.chadima@litomysl.cz
vedoucí oddělení, projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí v majetku města, projednání požadavků na zásah do pozemků města, uzavírání smluv
Ivan Čech 461 653 337 • 775 653 318 ivan.cech@litomysl.cz
řidič, údržbář
Pavlína Kabrhelová 461 653 371 pavlina.kabrhelova@litomysl.cz
pronájmy, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Dana Pešinová 461 653 372 dana.pesinova@litomysl.cz
prodeje, věcná břemena, daně z nemovitostí a z převodu nemovitostí, evidence majetku města, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Ing. Ivana Smolová 461 653 373 ivana.smolova@litomysl.cz
souhlasy a smlouvy o podmínkách provedení stavby na zásahy do pozemků ve vlastnictví města, příprava investičních akcí města
Lada Zajíčková 461 653 363 lada.zajickova@litomysl.cz
splátky půjček z FRB a PV, příprava investičních akcí a oprav

Odbor rozvoje a investic - Oddělení rozvoje

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Antonín Dokoupil 461 653 340 • 775 653 304 antonin.dokoupil@litomysl.cz
vedoucí oddělení - stavební programy a projektová příprava investičních akcí, architektonické soutěže, program regenerace, prezentační činnost, spolupráce s městským architektem, koncepční činnost při rozvoji Města, doplňkové investice (mobiliář...)
Lenka Černá 461 653 381 lenka.cerna@litomysl.cz
vedení účetnictví oddělení rozvoje, kompletace stavebních akcí města

Odbor kultury a cestovního ruchu

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Michaela Severová 461 653 311 • 775 653 311 michaela.severova@litomysl.cz
Mgr. Tereza Jiroušková tereza.jirouskova@litomysl.cz
Jaroslava Meluzínová 461 653 392 jaroslava.meluzinova@litomysl.cz
ekonomka odboru
Marcela Quaiserová 461 653 397 marcela.quaiserova@litomysl.cz
Andrea Štegnerová 461 653 333 andrea.stegnerova@litomysl.cz

Odbor kultury a cestovního ruchu - Oddělení státní památkové péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

PhDr. Milada Nováková 461 653 460 milada.novakova@litomysl.cz
Mgr. Leoš Čižinský 461 653 463 leos.cizinsky@litomysl.cz

Odbor školství a sociální péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková 461 653 350 • 775 653 322 milada.nadvornikova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Bc. Klára Dobrová 461 653 352 klara.dobrova@litomysl.cz
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
Ing. Naděžda Klvaňová nadezda.klvanova@litomysl.cz
Ilona Kučerová 461 653 351 ilona.kucerova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
Mgr. Karolína Šindelářová • 601 328 984 karolina.sindelarova@litomysl.cz
Renata Šulcová 461 653 353 renata.sulcova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociální péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Bc. Monika Kopecká 461 653 431 • 606 065 203 monika.kopecka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
sociální kurátor pro dospělé
romský poradce
sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Nikola Havelková 461 653 438 • 720 976 744 nikola.havelkova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Linda Kacelová 461 653 441 linda.kacelova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Marie Majorová 461 653 441 marie.majorova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Jitka Sojková 461 653 437 • 720 976 737 jitka.sojkova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Sylva Přikrylová 461 653 432 sylva.prikrylova@litomysl.cz
Mgr. Magda Bartoníčková 461 653 435 magda.bartonickova@litomysl.cz
Jana Nováková 461 653 445 jana.novakova@litomysl.cz
Mgr. Klára Novotná 461 653 434 klara.novotna@litomysl.cz
Mgr. Pavel Voříšek 461 653 433 • 775 653 302 pavel.vorisek@litomysl.cz

Odbor životního prostředí

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jiří Randák 461 653 420 • 775 653 317 jiri.randak@litomysl.cz
vedoucí, vodoprávní úřad
Ing. Lenka Havranová 461 653 422 lenka.havranova@litomysl.cz
státní správa lesů a myslivosti
Zdislava Jansová 461 653 423 zdislava.jansova@litomysl.cz
souhrnná stanoviska odboru, ochrana zemědělského půdního fondu
Mgr. Vratislav Laška 461 653 425 vratislav.laska@litomysl.cz
státní správa ochrany přírody a rybářství
Ing. Olga Paclíková 461 653 421 olga.paclikova@litomysl.cz
vodoprávní úřad
Ing. Alexandra Pandulová 461 653 424 alexandra.pandulova@litomysl.cz
státní správa ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Odbor sociální péče - zrušen k 31.12.2011

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa


Odbor živnostenského úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Petr Šmíd 461 653 410 • 775 653 321 petr.smid@litomysl.cz
vedoucí odboru
Hana Dvořáková 461 653 412 hana.dvorakova@litomysl.cz
registrace živnosti, výherní hrací přístroje
Lenka Trnková 461 653 413 lenka.trnkova@litomysl.cz
registrace živností, výpisy ze živnostenského rejstříku

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Miroslava Kubešová 461 653 305 • 775 653 305 miroslava.kubesova@litomysl.cz
vedoucí odboru a personalista
Hana Doubková 461 653 358 hana.doubkova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
Ing. Klára Hudečková 461 653 302 • 725 456 500 klara.hudeckova@litomysl.cz
asistentka místostarosty
Bc. Jana Krýdová 461 653 300 • 775 653 313 jana.krydova@litomysl.cz
asistentka starosty
Vlasta Štindl Kmošková 461 653 359 vlasta.kmoskova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení informatiky

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Sodomka 461 653 312 • 775 653 312 pavel.sodomka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
Bc. Jiří Frajdl 461 653 366 • 725 060 435 jiri.frajdl@litomysl.cz
eGon manažer, správce sítě
Libor Janko 461 653 318 libor.janko@litomysl.cz
administrátor informačního a komunikačního systému

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Tiskové oddělení

naše provozní doba redakce Lilie úterý 9:00-12:00 hod. a středa 13:00-17:00 hod. (o prázdninách 16:00 hod.)
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Bc. Michele Vojáček 461 653 307 • 724 917 054 michele.vojacek@litomysl.cz
vedoucí oddělení
odpovědný redaktor Lilie, tiskový mluvčí
Bc. Zuzana Adamská 461 653 308 • 702 151 214 zuzana.adamska@litomysl.cz
redaktorka Lilie

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení projektů a dotací

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jaromír Drábek 461 653 326 • 724 339 015 jaromir.drabek@litomysl.cz
dotační programy pro financování projektů města, administrace smluv s poskytovateli dotací

Pro odbor místního a silničního hospodářství vyřizuje:
vodní hospodářství – provoz a TBD vodních děl v majetku města
mosty v majetku města – vedení pasportu mostů, prohlídky mostů
hromadná doprava – jízdní řády hromadné dopravy

Odbor dopravy

naše provozní doba včetně pokladny pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Kamil Hebelka 461 653 450 • 775 653 303 kamil.hebelka@litomysl.cz
vedoucí odboru
Věra Fialová 461 653 455 vera.fialova@litomysl.cz
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
Jan Gregar 461 653 452 • 775 653 326 jan.gregar@litomysl.cz
zkušební komisař
Blanka Klejchová 461 653 459 blanka.klejchova@litomysl.cz
bodový systém
Bc. Ambrož Koukola 461 653 457 ambroz.koukola@litomysl.cz
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
Ilona Kužílková 461 653 464 ilona.kuzilkova@litomysl.cz
řidičské průkazy
Milan Pikáli 461 653 452 milan.pikali@litomysl.cz
zkušební komisař
Lenka Plchová 461 653 454 lenka.plchova@litomysl.cz
evidence vozidel
Josef Soukup 461 653 453 josef.soukup@litomysl.cz
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
Kristýna Šplíchalová 461 653 454 kristyna.splichalova@litomysl.cz
evidence vozidel
Marcela Tučová 461 653 458 marcela.tucova@litomysl.cz
pokladna

Odbor dopravy - Oddělení přestupků

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Petra Bulvová 461 653 465 petra.bulvova@litomysl.cz
Veronika Tauerová 461 653 466 veronika.tauerova@litomysl.cz
Kateřina Zelenková 461 653 467 katerina.zelenkova@litomysl.cz

Městská policie

naše provozní doba
najdete nás na adrese Smetanovo náměstí 61, Litomyšl 570 01 mapa

Mgr. Tomáš Rádek 461 612 336 • 720 071 075 tomas.radek@mp.litomysl.cz
velitel
Jana Bulvová 461 612 336 jana.bulvova@mp.litomysl.cz
zástupce velitele

Odbor městských lesů

naše provozní doba
najdete nás na adrese Strakov 15, Litomyšl 570 01 mapa

Ing. Petr Novák 461 653 480 • 603 271 484 petr.novak@lesy.litomysl.cz
vedoucí odboru
Ing. Pavel Havran 461 653 482 • 731 612 089 pavel.havran@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Strakov
Jaroslav Hrubeš 461 653 481 • 731 612 093 jaroslav.hrubes@lesy.litomysl.cz
technik lesní výroby
Ing. Miroslav Kuta • 731 612 091 miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Přívrat - Hrádek
Ing. Ctirad Šplíchal 461 639 263 • 731 612 090 ctirad.splichal@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Budislav


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty