Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2018

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 05. 2018 | uzávěrka 31. 07. 2018 | vyúčtování do 31. 10. 2018

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 51,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2018

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

příjem žádostí od 18. 03. 2018 | uzávěrka 18. 06. 2018 | vyúčtování do 15. 12. 2018

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 235,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,35 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)

vzor smlouvy (formát pdf, velikost 167,81 KB)

vzor vyúčtování (formát pdf, velikost 186,76 KB)

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2018

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2018.

příjem žádostí od 01. 12. 2017 | uzávěrka 31. 05. 2018 | vyúčtování do 31. 01. 2019

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2018 (formát pdf, velikost 785,66 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty