Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Organizační struktura

Město Litomyšl

Zastupitelstvo města (ZaM) výbory ZaM
příspěvkové organizace Rada města (RaM) komise a pracovní skupiny RaM
Městský úřad (MěÚ) organizační složky

Městský úřad

starosta

místostarosta
tajemník MěÚ
odbory MěÚ

starosta

Městská policie
Bezpečnostní rada
Krizový štáb
Komise SPO
Povodňová komise ORP
Povodňová komise Města Litomyšl

Výbory ZaM

Komise a pracovní skupiny RaM

Dopravní komise

Komise pro sport a tělovýchovu

Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

Komise pro rozvoj města, plánování a investice

Likvidační komise

Komise prevence kriminality

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Odborná pracovní skupina pro oblast stavební

Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí

Odborná pracovní skupina pro oblast sociální

Odborná pracovní skupina pro oblast bytové politiky

Odborná pracovní skupina pro regeneraci památek a správu památných hrobů

Odborná pracovní skupina "Naše náměstí"

příspěvkové organizace

Centrum sociální pomoci města Litomyšle

I. mateřská škola

II. mateřská škola

III. mateřská škola

Městská galerie Litomyšl

Městská knihovna Litomyšl

Smetanův dům Litomyšl

Středisko volného času Litomyšl

Základní škola Litomyšl T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy

Základní škola Litomyšl U Školek 1117, okres Svitavy

Základní škola Litomyšl Zámecká 496, okres Svitavy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany

Zámecké návrší


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty