Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Mgr. Jana Kroulíková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací .
V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře
a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů a map, MVS, poskytování informací a přístup k internetu. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.
Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory.
Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí zajišťuje nákup a zpracování knih  šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc.

Knihovna zajišťuje i

  • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
  • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
  • Zajišťuje půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
  • Meziknihovní výpůjční službu (namísto MVS)
  • Poskytování základních turistických informací

 

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádá

·        kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé) a

·         kurzy základů práce na PC

Pro školy lit. regionu pořádá nejen

  • lekce informační výchovy, ale i
  • přednášky a besedy
  • autorská čtení spisovatelů

 

Dále knihovna úzce spolupracuje s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.

Místo přátelské rodině, protože:
• rezervace knih pro děti i dospělé je možná jak po telefonu, tak e-mailem a přes čtenářské konto
• osoby s omezenou pohyblivostí mají přístup do čítárny a studovny, umístěné v přízemí knihovny. Tady si mohou knihy vybrat z online katalogu a knihovnice jim je z dalších oddělení donese. Rovněž zde mají přístup k internetu. V přízemí se nachází i přednáškový sál, takže problémem není ani účast na přednáškách, besedách nebo programech knihovny určených školám a veřejnosti
• nabízíme slevu pro děti do 15 let, seniory, nezaměstnané
• ve všech třech odděleních jsou knížky a hračky pro děti
• máme k dispozici místo pro přebalování
• nabízíme k zapůjčení dětskou židličku
• umožňujeme přístup s kočárkem
• realizuje programy a akce pro děti, seniory a celé rodiny


uložení dat: 3. 11. 2017

akce pořádané touto organizací

1. 11. 2017 - 2. 12. 2017, ve výpůjční době, Městská knihovna

Krajina a architektura

Výstava knih.


20. 11. 2017, 17:00, Městská knihovna

Trstěnice - historické památky a kulturní krajina

Přednáška J. Kmoška, ve spolupráci s NPÚ Pardubice.


25. 11. 2017, 8:30-11:30, Městská knihovna

Den pro dětskou knihu

S bohatým programem.


27. 11. 2017, 17:00, Městská knihovna

Ochranáři a památkáři na jedné lodi, vzhůru na palubu

Přednáška Mgr. V. Peřiny, ve spolupráci s NPÚ Pardubice.


29. 11. 2017, 8:30-16:30, Městská knihovna

Vánoce v knihovně

Zdobení perníčků, adventní vazby, dárky z textilu a papíru, vánoční přání, betlémy, svíčky, šperky a jiné drobnosti.© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty