Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Litomyšl - moderní historické město

Desetitisícová Litomyšl získala v dubnu tohoto roku Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny za rok 2000, neboli zkráceně: Litomyšl byla vyhlášena "Historickým městem roku 2000".

S touto cenou, udělovanou každoročně ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, je spojena také odměna v podobě 1 milionu korun. Zastupitelstvo města Litomyšle se rozhodlo investovat tento milion do zřízení čajovny v hlavní budově muzea - bývalém Piaristickém gymnáziu. Čaj zavoní v Muzeu pravděpodobně již v polovině prosince a vedení města věří, že se tímto způsobem podaří do Muzea přilákat nejen turisty, ale také obyvatele Litomyšle. Do města s tak vysokou hustotou středních škol, jaká je právě v Litomyšli, tento moderní typ občerstvení a současně relaxace neodmyslitelně patří.

Starosta Litomyšle ing. Miroslav Brýdl nevede však své město pouze cestou "opravy" současného stavu památek. Stejně jako představitelé každé etapy v historii našeho města přidávali svůj vklad ke zděděnému, je podle Brýdla povinností představitelů dnešního města rekonstruovat historické jádro města s vložením prvků moderní architektury a začít budovat moderní architekturu evropské úrovně. Volit špičkové architekty znamená volit i vyšší ceny staveb, které jsou dány originálností návrhu i stavebními materiály. Realizované stavby jsou tu pro mnoho generací a jsou svým způsobem nadčasové, stejně jako historické stavby, na které navazujeme. V Litomyšli realizovali své stavby, případně máme k dispozici návrhy, brněnských architektů Buriana - Křivinky (rekonstrukce historického jádra, městský mobiliář, III.ZŠ a sportovní hala), Hrůši - Pelčáka (Tenisová hala SPORT), Rudišů (bytové domy A1, A4), Vydrové (průchod pod zámkem), Sendlera - Květa - Babky (Klášterní zahrady), a dále pražských architektů Hulce (Červená věž), Pleskota (rekonstrukce Komenského náměstí, přestavba zámeckého pivovaru, bytové domy A2, A3), Krátkého (administrativní budova SAVOS), M. Brixe (dostavba areálu autobusového nádraží), M. Vavřína (park "dětský ráj" - pod parkem mladých), Heřmánka (interiér kina OKO). Věříme, že současná moderní architektura je v Litomyšli přijímána pozitivně. Z odborných kruhů víme, že Litomyšl se stala svým způsobem příkladem pro ostatní. Dokládají to nejen četná ocenění (např. Gran prix Obce architektů za III.ZŠ, Cena odborného časopisu Architekt za podporu při prosazování současné architektury pro starostu Brýdla, zařazení tří realizací a jednoho návrhu mezi defilé české architektury 90. let Očima kritiků), ale také právě probíhající mezinárodní soutěž pro budoucí architekty nebo výstava architektury, která byla zahájena koncem listopadu v Brně. Tématem výstavy je uplynulých deset let moderní architektury v Litomyšli a bude doprovozena vydáním sborníku s názvem "Litomyšl a soudobá architektura" (bude možné zakoupit také v Infocentru Litomyšl).

Podle starosty Brýdla se snad podařilo vyváženou realizací staveb v letech 1990-2001 zajistit potřeby pro různé skupiny občanů města. Pro staré občany zajistit objekty pro důstojné stáří a pro občany aktivního věku dostatek pracovních příležitostí a možnost bydlení v hromadné i individuální výstavbě, nezanedbat infrastrukturu a to opravou komunikací, kanalizace apod., vybudovat školy, které svou perspektivou přesáhnou několik generací, nezanedbat historické dědictví opravováním historického jádra a pro fenomén 21. století, tj. volný čas, zajistit dostatek možností vybudováním nových sportovních center a rekonstrukcí těch stávajících. Stavební investice města včetně údržby v letech 1990-2001 dosáhly přes 1 miliardu Kč.

Stavební investice však nekončí. Před několika dny byla zahájena I. etapa rekonstrukce Komenského náměstí (zahrnuje protipovodňová opatření a kultivace břehu Loučné umožňující rekreační využití), pokračuje výstavba dalších bytových domů v lokalitě U Nemocnice, probíhají intenzivní jednání s Czechinvestem o spolufinancování zainvestování průmyslové zóny, která snad v nejbližších letech přivede do Litomyšle nové investory a také nové pracovní příležitosti... Cílem je vytvořit takovou Litomyšl, kde se všem občanům bude hezky žít a turista se zde bude cítit dobře.

ing. Michaela Severová
vedoucí organizačního odboru a tisková mluvčí

datum uložení: 5. 11. 2001


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty