Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Starosta Brýdl: "V dubnu to balím" .

Od roku 1990 až do těchto dní byl ve funkci starosty ing. Miroslav Brýdl. Litomyšl v době jeho starostování zkrásněla a vrátila se jí zašla sláva v podobě společenské a kulturní činnosti. V době, kdy ing. Brýdl končí svoje funkční období a bude se na plný úvazek věnovat práci zástupce hejtmana Pardubického kraje, požádala redakce měsíčníku Lilie o "bilanční" rozhovor.

Od roku 1990 až do těchto dní byl ve funkci starosty ing. Miroslav Brýdl. Litomyšl v době jeho starostování zkrásněla a vrátila se jí zašlá sláva v podobě společenské a kulturní činnosti. Kdosi tuto část litomyšlské historie nazval novodobou renesancí a nebyl daleko od pravdy. Odhlédněme od obnovy historických památek a výstavby v duchu moderní architektury podívejme se na společenský a spolkový život. Jednu významnou událost přesahující hranice města střídá druhá, za koncerty různých žánrů následuje divadelní kus, nezřídka uváděný některým z mnoha ochotnických divadelních souborů, dveře výstavních síní se netrhnou a pro výtvarníky je ctí v Litomyšli svá díla prezentovat. V době, kdy ing. Miroslav Brýdl končí svoje funkční období a bude se nyní na plný úvazek věnovat práci zástupce hejtmana Pardubického kraje, jsme jej požádali o "bilanční" rozhovor.

 

Proč jste se před těmi dvanácti lety do této práce pustil? Troufal jste si od začátku na tuto práci nebo musel přijít okamžik, kdy jste si řekl - dokážu to?Jak život běžel, tak to přišlo. Došlo k politické změně a hledali se lidé, kteří by byli ochotní se angažovat. Tehdy jsme se sešli jako Občanské fórum a já jsem patřil k těm, kteří se byli ochotni zapojit. Vůbec jsem nevěděl, jak to bude. Měl jsem naivní představu o starostování ovlivněnou historickou skutečností. Pan purkmistr Lašek při své práci pro město dělal ředitele nemocnice i chirurga a na úřad chodil dvakrát týdně odpoledne. Ostatní práci zvládal tehdy písař s pravomocí dnešního tajemníka. Takže já jsem si myslel, že budu mít i galerii a že to všechno zvládnu. Nakonec to odnesla moje žena. Musela se ujmout galerie, kterou jsem založil a navíc mi pomáhala i v mé práci.

 

Pocit, že situace vyžaduje víc, než jste předpokládal, jste mohl díky nějaké události překonat?Takhle se to vůbec nedá říci, protože se zvládne jedna situace a nastane nová. Je to takový "Nekonečný příběh". Život je prudší než byrokracie. Naštěstí jí tolik v tom prvním období nebylo a samospráva měla dost volné ruce v rozhodování. Úředníci se tehdy báli, protože nevěděli, co s nimi bude. Nevědělo se, které zákony z dob komunismu platí a budou platit a které ne. Bylo to svobodnější, protože dnes byrokracie začíná nabývat pro mě obludných rozměrů. Myslíte si, že samospráva může rozhodnout a úředník vás najednou postaví před fakt, že je na to zákon. A přitom si ty zákony děláme sami! To je nekonečná spirála byrokratizace veřejné správy.

 

Jaké máte pocity nyní, když se loučíte jako starosta?Nemám na nic čas, ani na pocity. Práce v Pardubicích začíná být náročná, protože se kraj začíná stavět na svoje vlastní nohy. Rada a pomalu i zastupitelstvo začíná hospodařit s vlastním rozpočtem a uvědomovat si svou svébytnost a zodpovědnost za rozvoj území.

 

Když se ohlédnete zpátky, s čím jste za těch dvanáct let opravdu spokojený?Tady se prostavělo za více než miliardu korun a peníze byly investovány docela účelně - nejsou tady vyslovené "seky", i když samozřejmě hodnocení těchto věcí podléhá subjektivním názorům. Litomyšl se stala docela dost známým městem a její prestiž dál nese nepřímo peníze. Podařilo se udržet všechny školy, relativně i většinu podniků. Jako svoji největší zásluhu vidím to, že se do Litomyšle dostala moderní architektura špičkových českých architektů. Architekt Pleskot je podle mého názoru nejlepší a Burian k těm nejlepším patří taky - oba tu zanechali stopy, na které jsem společně s nimi pyšný. Dokladem je zahájení výstavy v Mekce českých architektů ve Fragnerově galerii, což se zatím žádnému malému českému městu nepodařilo. To vnímám jako velké vyznamenání pro Litomyšl.

 

Je něco, co Vás bude trápit?Snad akorát moje žena. Přestože jsem starostou, ona ví všechno líp. Patří k těm hlavním osobám, které ovlivňují moje rozhodnutí.

 

Kdo Vás ovlivňuje při výkonu funkce starosty?V radě je otevřená atmosféra a dokážeme se sejít i po oficiálním jednání, volně a otevřeně diskutovat. To je podle mého názoru téměř nejpodstatnější. Když se navodí atmosféra, že jeden na druhého bude něco vytahovat, budou se věci tutlat pod pokličkou, nemůže to dobře fungovat a obrací se to proti městu. Myslím, že se nám tady podařilo odpolitizovat radu i zastupitelstvo a to je na malém městě důležité. Mám pocit, že i podnikatelé soucítí s městem, angažují se i poslanci a řada dalších lidí a to považuji za úspěch. Ovlivňují mě i názory chlapů od Černého orla. Když to shrnu, tak zpětnou vazbou pro mé rozhodování byla vždycky rada města, moje rodina a lidový parlament U Černého orla.

 

Které setkání v průběhu Vašich funkčních období Vás nejvíce ovlivnilo?Určitě setkání sedmi prezidentů. Netušil jsem, do čeho jdu a byl to trochu šok. Nedávno za mnou přišli, že by se toto setkání mohlo v Litomyšli znovu uskutečnit. Já bych do toho už nešel, je to opravdu náročné na energii a koordinaci. Taky si nemyslím, že je účelem, aby prezidenti jezdili do jednoho města. Lidský význam pro mě mělo setkání se španělským králem, který zastupoval dynastii se staletími prověřenou tradicí. Setkání s takovým člověkem je velmi pozitivní zkušeností.

 

Litomyšl je s trochou nadsázky nazývána hlavním městem kultury Pardubického kraje.

To říkáte Vy - já si to nemyslím. Relativně snad ano.

 

Jaký je k tomuto "podezření" postoj Vašich kolegů na krajském úřadě?Samozřejmě to vnímají, ale zatím docela s úsměvem. Hlídáme se tam navzájem, což je dobře. Nemůže být jen Litomyšl v kultuře a Choceň jen ve sportu, tu nutnost vyváženosti si všichni uvědomujeme. Historie a kultura budou i vaším polem působnosti na krajském úřadě. Zatím trochu hledám "svoji parketu", profesní kontakt s moderní architekturou mi asi bude chybět.

 

Jak jsou Vaše obecně známé neformální způsoby jednání přijímány na krajském úřadě?Myslíte, jestli jsem za sprosťáka i tam? Jo, posíláme se do ... - vzájemně. Myslím si, že se tam zatím daří (i když je to mnohem obtížnější, než tady, protože jsme byli všichni zvyklí rozhodovat) držet způsob živých výměn názorů. Komunikace pro mě vždycky byla a zůstává tím nejdůležitějším, co musí fungovat. Když zamezíte komunikaci, je to špatně. Já stále hodlám využívat svůj dar uvolňovat napjaté situace, aby se otevřely cesty pro jednání. Snad se mi to bude i dál dařit.

 

Kdysi jste se zmínil o tom, že byste rád trochu uspořádal svůj život. Podaří se Vám to?Chci si pro sebe uhájit volný čas, potřebuju chodit do přírody. Dříve jsem běhal, ale moje starostování přineslo také pěkných pár kil nadváhy. Když přidáte ještě zvýšené napětí, nemůžete čekat zlepšení sexuální výkonnosti. Proto očekávám s ukončením své práce na místě starosty Litomyšle více volného času a také snad více sexu.

 

Jaký by měl být Váš nástupce?To se nedá říci. Přál bych mu obecný, kulturněhistorický nadhled, vztah k historii - jak říkal Vančura - vědomí souvislostí se nedá pominout. Uvědomění času a kořenů, na které navazujeme, je podle mě dost podstatné. Patriotismus je tady v Litomyšli dost silný. Dokonce se v Praze mezi studenty podle mého syna za jednotku patriotismu udává jeden Litomyšlan, protože se rádi společně scházejí, mají k sobě blízko a velmi úzký vztah k městu. To je podle mě dobře. Potěšil mě v této souvislosti i fakt, že jsme čtvrtým městem v Pardubickém kraji, které má nejvíce vysokoškoláků v poměru k počtu obyvatel.

 

Co byste chtěl budoucímu starostovi Litomyšle popřát do jeho práce?Pevné nervy. O mně si sice lidé myslí, že beru všechno s nadhledem, ale není to tak úplně pravda. Jsem velký neurotik, i když ne tak velký jako můj bratr. Neurotismus vás ale dokáže nabudit k větším výkonům. Takže přeju pevné nervy a zdraví. Mě starostování kus zdraví stálo. Člověka ničí stresy a málo času. Já jsem si ho na sebe nedokázal udělat, takže jestli tu práci chce přežít ve zdraví, měl by si na sebe umět udělat čas.

 

Děkujeme, že jste v Litomyšli zanechal tak nesmazatelnou stopu své plodné práce a umožnil i řadě dalších lidí s tvůrčím potenciálem pro toto město něco udělat. Díky moc!

Eva Hudečková
Redakce Lilie

datum uložení: 2. 4. 2002


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty