Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Kniha Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950

Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka, která je vydavatelským počinem Regionálního muzea v Litomyšli, detailně zachycuje okolnosti vedoucí k uvěznění rektora piaristické koleje v Litomyšli Františka Ambrože Stříteského a dalších 23 osob, které se podle vyjádření rozsudku "spolčili za účelem rozvrácení lidově demokratického řádu zaručeného ústavou a k tomuto účelu hromadili zbraně". Kniha je založena na výpovědích všech žijících účastníků procesu a zpracování všech dosud veřejnosti dostupných archivních materiálů, které se k danému tématu váží. Autorem knihy je Martin Boštík.

Konkrétně se jedná o fondy uchovávané v Regionálním muzeu v Litomyšli, ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, Státním ústředním archivu v Praze (fond Generální prokuratury, Státní prokuratura, vězeňské spisy odsouzených), procesní soudní spis uložený u Krajského soudu v Hradci Králové a osobní spisy některých duchovních královehradecké a českobudějovické diecéze (Stříteský, Durek, Plojhar). Některé problematické otázky jsem opakovaně konzultoval s pracovníky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, zejména jeho ředitelem plk. Mgr. Irenejem Kratochvílem, správním radou Mgr. Lukášem Babkou a historikem a dokumentaristou PhDr. Jiřím Plachým. Vyřešení jednoho soudobého právního problému se zcela nezištně ujali právníci ústeckoorlického Sdružení advokátů JUDr. Josef Filip a spol. Mgr. Ondřej Filip a JUDr. Josef Filip. Za tuto pomoc jim děkuji. Velmi přátelským a kolegiálním způsobem mi po téměř celou dobu vzniku knihy poskytovali naprosto zásadní podněty bývalý ředitel Státního okresního archivu se sídlem v Litomyšli, nyní svobodný učenec, PhDr. Milan Skřivánek a stálý pracovník téhož archivu Stanislav Vosyka ml., který se s velkou ochotou ujal také redakční práce na celém textu. Oběma jsem velmi zavázán, děkuji jim a považuji jejich spolupráci za skutečně velmi důležitou na profesionálně - pracovní i obecně lidské rovině.

 

Publikace má také svou výtvarnou dimenzi, obsahuje dvě barevné reprodukce děl rektorova velkého přítele akademického malíře Bohdana Kopeckého. Na obálce se nachází jeho Klášterní zahrada (1986) a na frontispisu rektorův unikátní portrét nazvaný Pan rektor František Stříteský (1983). Z dalších obrazových příloh publikace obsahuje tři fotografie rektora Stříteského převzaté z jeho vězeňského spisu, ostatních odsouzených, fotografii profesorského sboru gymnázia ze školního roku 1947/48, pamětní desky akademického sochaře Jiřího Věnečka umístěné ve Smetanově domě a skenovou kopii článku Teroristická skupina "Ata" ve službách Vatikánu, který je příkladem mediálního zpracování případu v soudobém tisku.

 

Celý náklad - 500 ks - byl pořízen ze sponzorských darů převážně litomyšlských podnikatelů. Na vydání publikace se podíleli Tiskárna H.R.G., spol. s r. o. Litomyšl; Alfa, spol. s r. o.; PhMr. Jiří Seidl; Jan Vavřín; MUDr. Vladimír Oliva a akademický sochař Olbram Zoubek. Vytisknuta byla v Tiskárně H.R.G., spol. s r. o. Litomyšl. Sazbu textu a grafické úpravy provedl její pracovník Jaroslav Pavliš. Všem spon-zorům vyjadřujeme hluboké poděkování, protože se svým darem podstatným způsobem podílejí na uchování historické paměti města Litomyšle. Pokud jde o přímé účastníky událostí, bylo pro mne střetávání se s nimi velmi obohacující zkušeností, kterou nelze ničím vyvážit. Mnohdy jsem se cítil na rozpacích, protože jsem poznal, že rány některých z nich nejsou zcela zaceleny a já, byť se snažím být sebeopatrnější, je opět otvírám. Plně doufám, že výsledek, který z naší spolupráce vzešel, je dobrým plodem upřímné snahy všech zúčastněných a poslouží hlavně mladé generaci k pochopení období komunistické diktatury jako něčeho principiálně zrůdného, co nelze ospravedlnit myšlenkou sociální rovnosti, dostatku pracovních příležitostí a společenského pořádku (mnohé z toho bylo právě naopak). Toto je hlavním účelem naší knihy, která nechť je alespoň symbolickou satisfakcí za jimi prožitá utrpení. Bylo mi velkou ctí s těmito lidmi spolupracovat a za jejich vstřícný přístup k celé problematice i mé osobě jim ze srdce děkuji.

 

Pokud bych se měl alespoň letmo zmínit o konfliktní povaze některých informací obsažených v publikaci, předesílám, že všechny dokumenty, které adresně odhalují jisté osoby, jež v celém dramatu sehrály ne zcela pozitivní úlohu, jsou přístupny ve veřejných archivech a jsou dostupné k nahlédnutí každému občanu České republiky. Některé jsou přístupné bez jakýchkoli úředních zásahů, některé mi paní PhDr. Alena Šimánková (pracovnice čtvrtého oddělení Státního ústředního archivu v Praze) odtajnila na počkání. Pokud jsem tyto informace získal, bylo mou povinností je publikovat v plném rozsahu. Neznám důvod, proč to neudělat. Publikaci si můžete zakoupit v pokladně Regionálního muzea v Litomyšli a v knihkupectví Paseka. Základní cena jednoho výtisku je 60 Kč.     

Martin Boštík
Regionální muzeum v Litomyšli

datum uložení: 7. 6. 2004


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty