Zápis ze zasedání školské rady ze dne 29.8.2018

ke stažení ve formátu doc - klikni (velikost ke stažení 25 kB)

 

Přítomni: p. Pulkrábek, p. Neugebauerová, p. Jakl, p. Kabrhel, p. Jirsa, P. Voříšková

Omluveni: p. Nádvorníková, p. Šaldová

  1. Zahájení schůze Školské rady
  2. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 - zpracovala p. zást. K. Voříšková
  3. Školská rada schválila zakomponování GDPR do textu Školního řádu a vnitřního řádu školní družiny a školního klubu.
  4. ŠR byla seznámena s rozšířením ŠVP o doplněk minimálních výstupů pro žáka 2.A - 22 hod. (2 hod. TČ, 1 hod. TV výměnou za 3 hod. ČJ)
  5. ŠR byla seznámena s generálním souhlasem pro rodiče - GDPR (sportovní soutěže, výtvarné práce, foto, kurzy, akce školy)
  6. ŠR byla seznámena s výsledky opravných zkoušek - neprospěl L. Vyhnánek z NJ.
  7. Navýšení rozpočtu - výměna linolea ve 4 třídách.
  8. Diskuse.

Zapsala: Mgr. Iva Kabrhel