Vysvětlivky zkratek na rozvrhu

NS Náš svět (Prvouka)
 Tvořivé činnosti (Výtvarná, pracovní ... výchova)
Psa Pohybově sportovní aktivity
Pd Přírodověda
 Pracovní činnosti
VkO Výchova k občanství
Art Výtvarná výchova
VkZ Výchova ke zdraví
Chpr Chemická praktika
Sv Sportovní výchova
Svs Společensko - vědní seminář