Dějepis

zveřejněno 21.1.2018

4.1.2018 - 9. třída

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

Ve čtvrtek 4. ledna k nám do školy přijel pan Libor Kazda.

Zabývá se vojenskou historií a s sebou přivezl repliky zbraní, oblek, plynovou masku a plno dalších užitečných věcí z 2. světové války. Při začátku hodiny jsme se pozdravili a poté si vyprávěli o situaci v Československu před válkou. Při výkladu jsme si posílali obrázky modelů různých letadel, tanků, zbraní a mapy ČR, které vyznačovaly různé situace.

Přibližně v půlce hodiny se pan Kazda zeptal, zda je ve třídě nějaký dobrovolník, který by si chtěl vyzkoušet uniformu vojáka (pěšáka) československé armády. Přihlásil se Petr Jirmásek. Následně se Petr skoro celý přestrojil. Měl na sobě batoh s plachtou a dekou, z boku ešus, na druhém boku lopatku, opasek, na něm zavěšený bodák, dvě brašničky na náboje a samozřejmě přes rameno zavěšenou repliku pušky. Ke konci hodiny položil pan Kazda na lavice další ukázky, abychom měli představu, jaké to měli tenkrát vojáci těžké. Pak už jsme se jen s panem Kazdou rozloučili a poděkovali mu za skvělou prezentaci a ukázku replik zbraní z 2. světové války.

Petr Jirmásek, David Sedláček, 9. třída

 

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně

 

 

 

 

zveřejněno 3.11.2016

3.11.2016 - 9. třída

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

Dne 3. 11. 2016 přišel k nám pan Kazda a předvedl jak válečnou techniku 2. sv. války, tak i taktiku československých vojsk. Ukázal nám na obrázcích tanky, letadla a opevnění. Poté nám ukázal těžký kulomet, opakovací pušku a ruční pistoli. Předvedl plnou polní výstroj, která obsahovala helmu, zásobníky, jednu část stanu, atd. Ukázka byla zajímavá a povedená.

Patrik Radiven, Denis Doležal ----- 9. třída

 

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně

 

 

 

 

zveřejněno 11.10.2015

6.10.2015 - 9. třídy

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

Dne 6. 10. 2015 navštívil naši školu pan Libor Kazda, odborník v oblasti historie, konkrétně druhé světové války, aby dvěma třídám, IX.A a IX.B, uskutečnil přednášku právě o tomto tématu.

První hodinu vyprávěl o dějinách druhé světové války, tedy o událostech, jako jsou Mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, apod. Všichni byli tiše a opravdu se - soudě dle zaujatých výrazů, i když se samozřejmě vyskytli jedinci, kteří se moc zaujatě netvářili - zajímaly o slova pana Kazdy, který uměl velice dobře zaujmout pozornost. Vysvětlil nám a i názorně ukázal, jak vypadalo tehdejší Československo, tehdy i s ocáskem Podkarpatské Rusi a vyprávěl nám podrobněji o Protektorátu a o obsazení našeho státu Německou říší, spojenou s Rakouskem, čímž se Československo nebezpečně zařezávalo do nitra tohoto státu.

Po krátké pauze na občerstvení pokračoval výklad, ovšem s představou zbraní jako je třeba těžký kulomet, který vystřílí 600 ran za minutu = 10 ran za vteřinu, puška, šavle, lopatka bodcový nástavec na pušku. Dále ukazoval věci jako třeba plynová maska, starý telefon s navíjecím kabelem, batoh pro pěšáky, přílba pro vojáky, brašny na munici nebo uniformy Československých vojáků. Rozesílal po lavicích obrázky tanků, letounů a podzemních ochranných bunkrů (např. Haničky, což je vojenský prostor nedaleko Rokytnice v Orlických horách).

Svůj prostor měli samozřejmě i dotazy, kterými někteří nešetřili, a na které jsme vždy dostali odpověď. Dále jsme si směli potěžkat, podržet a vyzkoušet např. to, jak se drží puška, onen těžký kulomet nebo pistoli, přičemž na každou otázku ohledně zbraní rovněž odpověděl.

Přednáška byla poučná, zajímavá a pan Kazda opravdu dokázal člověka vtáhnout do děje, až se skoro zdálo, jako by si ten věk pamatoval. Jakožto prvek výuky dějepisu to bylo skvělé rozptýlení a bylo to zároveň zábavné i poučné. Děkujeme moc panu Kazdovi za to, že si k této přednášce našel čas, a i za skvělé podání celé druhé světové války!

Karolína Křenová, 9.A

 

fotografie z přednášky (otevře se nové okno)

 

 

 

 

zveřejněno 20.9.2014

17.9.2014 - 9. třída

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

Ve středu 17. září 2014 nás ve škole navštívil pan Libor Kazda, který nám přišel vyprávět o vojenské technice před 2. světovou válkou. Přinesl s sebou několik exponátů na ukázku. Ustrojen byl v dobové uniformě, aby navodil správnou atmosféru.

Ke konci přednášky byli chlapci tázáni, zda si nechtějí vyzkoušen vojenskou výbavu. Nakonec byl vybrán René Matějka, který byl ustrojen jako dobový voják. Nakonec si všichni mohli vyzkoušet různé věci jako například plynovou masku aj.

Celkově tato přednáška byla velice přínosná.

Dana Pakostová, 9. třída

 

fotografie z přednášky (otevře se nové okno)

 

 

 

 

zveřejněno 27.9.2013

26.9.2013 - 9.A třída

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

Ve čtvrtek 26. září 2013 navštívil naši hodinu dějepisu pan učitel Libor Kazda s ukázkou vojenské výbavy předválečné československé armády.

První polovinu hodiny věnoval pan Kazda přednášce o mnichovské dohodě a v druhé části hodiny jsme si mohli prohlédnout obrázky a exponáty vybavení československé armády. Naživo jsme si například mohli prohlédnout dochované repliky československé pušky a pistole, dále také uniformy a polní výbavu československých vojáků a důstojníků.

Na závěr hodiny jsem si já a pan učitel Chaloupka vyzkoušeli uniformy vojína pěchoty a důstojníka jezdectva, sám pan Kazda měl na sobě uniformu poddůstojníka pěchoty. Přednáška se naší třídě moc líbila a děkujeme panu Kazdovi, že navštívil naši školu.

Daniel Jiruška, 9.A

 

fotografie z přednášky (otevře se nové okno)

 

 

 

 

20.9.2012 - 9. třída

Přednáška ČS armáda a Mnichov 1938

20. září navštívil naší školu pan Libor Kazda, který se ve volném čase zabývá vojenskou technikou a armádou československé republiky. S sebou přivezl několik pušek, fotky, dvě uniformy a spoustu zajímavých informací.

Po působivém vstupu do třídy v obleku poručíka od jezdectva, s mečem zavěšeným u pasu, se přesunul k mapě, kde začal vyprávět o vojenské připravenosti, pohraničních pevnostech, poměru sil naší a německé armády a vojenské technice. Následovala ukázka fotek používaných zbraní, tanků a našeho zastaralého dvojplošníku. Samozřejmě nechybělo mnoho doplňujících faktů o zrovna kolujícím obrázku.

Tou dobou už sice nezbývalo moc času, když si hrdinný svobodník Vojtěch Soukup poprvé oblékl uniformu již zmiňované hodnosti. Nasoukal na sebe také prázdnou brašnu na nábojnice, tašku na rameno, pušku a později také plynovou masku. Při oblékání mu bylo doprovodem zajímavé vyprávění o různých částech oblečení a výzbroje. Přednáška končí před dvanáctou osaháním donesených zbraní a nasazováním helmy a plynové masky.

Hlavně pánské osazenstvo třídy bylo s přednáškou velmi spokojeno.

Jakub Vonšák, 9. třída

 

fotografie z přednášky (otevře se nové okno)