Návštěva ČNB

zveřejněno 2.6.2019

V úterý 21. 5. jsem se s žáky devátých tříd vydala na exkurzi do České národní banky. Žáci tak mohli propojit své teoretické znalosti z výchovy k občanství s praxí.

Viděli budovu České národní banky, zhlédli expozici Lidé a peníze, která je přímo v jednom z trezorů ČNB. Sáhli si například na krychličku zlata v hodnotě 11 miliónů korun a nakonec si zasoutěžili o zajímavé ceny.

Celou exkurzi jsme ukončili v nedalekém Paládiu, kde jsme se naobědvali a vyrazili zpět do Litomyšle.

Šárka Židková

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně