Lidická 1056, 570 01 Litomyšl
telefon: +420 778 140 258
e-mail:3ms@litomysl.cz

telefon ředitelka: 724 312 096

e-mail ředitelka:3ms@lit.cz

e-mail  pro omlouvání a přihlašování dětí:

 

omluvse@lit.cz

datová schránka: 2rj2zp

číslo účtu: 27-1118510297/0100

Cestou Vzájemného Porozumnění

 

Místní Akční Plán

 

Prosíme rodiče,       

aby  odhlašovali děti

nejpozději  do 7. 00    

  na telefonním čísle 

    778 140 258

(pevná linka - nelze psát sms)

nebo na e-mailové adrese:

omluvse@lit.cz

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ : III. mateřská škola

sídlo : Litomyšl 570 01, Lidická 1056, IČ: 70156018, telefon: 778 140 258, e-mail: 3ms@litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ: ing. Klára Hudečková e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel.:+420 720 073 518, úřední hodiny : po 13:00 - 16:00,  st 13:00 - 16:00, po telefonické domluvě případně dle potřeby.

Aktuality

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 2019 / 2020

 

III. mateřská škola Litomyšl, Lidická 1056

Zápis do MŠ: 14.5.2019

 

PŘIJATÉ  DĚTI :

 

Č.j.:

1, 2, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 43 ,44 ,45 ,46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,

 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82 ,85.

 

 

 

NEPŘIJATÉ  DĚTI :

 

Č.j.:

3, 4, 25, 27, 28 ,34, 35, 42, 59, 66, 70, 76, 77, 83, 84.

 

 

 

V Litomyšli  7.6.2019                                                                              Mgr. Vítězslava Borovičková

 

 

 

 

Schůzka   RODIČŮ   nově přijatých dětí se koná  ve středu  28.8.2019 ve 13,30 v budově MŠ.

 


 

Provoz mateřských škol v Litomyšli o letních prázdninách 2019

Závazná přihláška dítěte do I. MŠ - prázdninový provoz 2019

Závazná přihláška dítěte do III. MŠ - prázdninový provoz 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 


 

 

Úřední den ředitelky MŠ je středa, po vzájemné domluvě je možná schůzka v kterýkoli jiný den.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

 


 

Co děti  v MŠ potřebují: 

 

- hrací kalhotky nebo zástěrku s kapsou na kapesník

- bačkůrky  (ne pantofle , crocsy ...)

- pyžamo s poutky na pověšení

- tepláčky nebo šusťáky pro pobyt venku

- pláštěnku

- náhradní oblečení do třídy

- kapesníky pro vlastní potřebu (pobyt venku)

 

Všechny osobní věci dětem podepsat nebo jinak označit!

Naše mateřská škola nabízí nejstarším dětem tyto aktivity:

 

- keramiku

- plavecký výcvik

- výuku angličtiny 

Spolupracujeme:

 

- se základními školami

- se SPgŠ a VOŠ

- se ZUŠ

- s místní knihovnou

- s DDM

- se záchrannou stanicí pro volně žijící zvířata Pasíčka

- s Ekocentrem Paleta v Oucmanicích

© III. mateřská škola Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika