U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Zprávy pro rodiče 4.B

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Stránky tříd » Třída 4.B » Zprávy pro rodiče 4.B

Dne 10.5. jdeme na besedu s para hokejisty do zámecké jízdárny. Začátek v 9:00. Veřejnost je srdečně zvána.

 

Individuální konzultace žák-rodič-učitel se konají ve čtvrtek dne 25.4. v rozmezí od 13:40 - 17:30 hod. Na konkrétní čas se přihlásíte zde: https://doodle.com/poll/9i4zr6sccbk37rwe  Do okénka napíšete své jméno, zaškrtnete čas a zmáčknete SEND.


Ředitelské volno

Na dny 2. a 3. května je vyhlášeno ředitelské volno. Celá škola bude zavřená.

Běh

Ve středu dne 17.4. proběhne v 9:45 hod. před školou velikonoční běh. Poběží celá škola. S sebou vhodné oblečení a obuv (pokud děti nemají ve škole úbor na venkovní tělocvik).

 

V pátek dne 12.4. se sejdeme v 7:45 v šatně a půjdeme společně na divadlo do Smetanova domu.

Ve čtvrtek dne 11.4. odpadá poslední hodina. Výuka končí v 11:40 hod.

 

 

Nedošín

Zítra jdeme sbírat odpadky do Nedošínského háje. Sraz: v 8:00 ve třídě, s sebou: pohodlné oblečení, pití, svačinu, rukavice (gumové), penál
Vycházíme o půl 9. vrátíme se na poslední hodinu.

Výběr peněz za divadlo a výtvarné potřeby

Vybíráme 103,- Kč na výtvarné potřeby (barvy remakol, čtvrtky, fixy) Doteď jsme čerpali ze zásob. Co nám zbyde, využijeme v 5. třídě.

V pátek 12.4. jdeme na anglicko-české divadlo do Smetanova domu. ?Vybíráme 70,- Kč.

 

Písemné práce – 3. čtvrtletí

 

Diktát 8.4.
probraný pravopis

 

Matematika – 10.4. 
sčítání a odčítání do milionu
porovnávání
zaokrouhlování čísel
rozvinutý zápis čísla
slovní úlohy
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
násobení a dělení 10, 100, 1000
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Písemné dělení i se zkouškou
Základní jednotky času, délky, hmotnosti, objemu
(viz. učebnice 2. díl)

 

Geometrie
měření v mm a cm + převody
obdélník, čtverec  (rýsování ne!)
rýsování kružnice, trojúhelníku
obvod trojúhelníku
rýsování kolmic a rovnoběžek
střed úsečky, osa úsečky

 

Český jazyk – 11.4.

 

-       vyjmenovaná slova

 

-       slovní druhy

 

-       pády

 

-       určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor)

 

-       vzory rodu středního, ženského, mužského

 

-       životnost a neživotnost u mužského rodu

 

-       skloňování podle vzorů (mužský rod – pouze probrané vzory)

 

Anglický jazyk – 15.4.
12. – 18.
 lekce
- druhy literatury, zájmové aktivity, školní předměty, oblečení, dny v týdnu, hodiny

 


Gramatika

 

-       Sloveso read, play, like (pozor u zájmen he, she, it přidáváme v oznamovací kladné větě –s)
př. He reads fairytales. I play the drums.

 

Zápor: he, she it – doesn´t   ostatní zájmena- don´t
př. We don´t like apples. She doesn´t play football.

 

Otázka: Do you read newspapers? No, I don´t. / Yes, I do.

 

-       Časové předložky on, in, at, from…to

 

-       Určování času viz. sešit (hodiny)

 

-       Rozdíl mezi am, pm

 

-       Otázka: What do you do on Monday? Co děláš v pondělí? Odpověď: I play the violin. Hraju na housle.

 

-       When do you play the violin? Kdy hraješ na housle? At seven o´ clock pm. V sedm hodin odpoledne.

 

-       Věty I am wearing, she is wearing, they are wearing (zopakovat zájmena a časování slovesa to be viz. papír s taháky nalepený v sešitě)

 

-       I am wearing a white T-shirt. Mám na sobě bílé tričko. She is wearing green trousers. Ona má na sobě zelené kalhoty.

 

-       U množného čísla (trousers, jeans, socks, shoes,..) a/an nepoužíváme.

 

 

 

 
Od 2.4. budou chodit všichni žáci na velkou přestávku ven, kde budou pod dozorem. 


Dne 2.4. jdeme do školy v modré, čímž vyjádříme podporu dětem s poruchou autistického spektra. (modrá = barva komunikace)


Dne 15.3. poslední hodina odpadá, výuka končí v 11:40 hod..


Karneval na ledě

Ve středu odcházíme v 8:00 ze šatny na stadion. Koho zavezou rodiče přímo tam, přinese zítra lísteček.
S sebou: helmu, rukavice, brusle, masku, svačinu, pití, (kapesné)

S sebou: Český jazyk (poslední dvě hodiny)

 

Zítra 1.3. odpadá poslední hodina. Výuka končí v 11:40 hodin.

Ve středu dne 6.3. bude karneval na ledě. (1.,2.,3. hodinu) poté se budeme učit. Vybíráme 15 Kč na odměny.
Příští týden se učíme ještě podle plaveckého rozvrhu.

 

 

 

V pátek dne 22.2. jdeme druhou hodinu na divadlo (pověsti). Cena se bude počítat podle počtu žáků a vstupné budeme tedy vybírat až v příštím týdnu.


V pondělí dne 25.2. jdeme 3. hodinu na přednášku v anglickém jazyce o Kanadě a Aljašce. Vybíráme 35 Kč.V úterý dne 19.2. budeme končit ve 12:15 hod.


V pátek dne 15.2. odpadá poslední hodina. Vyučování končí v 11:40 hodin.

 

Den otevřených dveří

V sobotu dne 12.1. se budeme učit od 9:00 do 11:40. Příchod do třídy od 8:45.
Vyučované předměty: Čj, M, Aj

Pololetní písemné práce

Pololetní diktát 16.1.
probraný pravopis

Pololetní písemná práce M – 17.1. 
sčítání a odčítání do 10 000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 32 . 7 = 210 + 14 = 224
rozvinutý zápis čísla (256 = 2 . 100 + 5 . 10 + 6 . 1)
Písemné násobení (pod sebou)
Písemné dělení i se zkouškou
Čísla do milionu – zápis čísel, řády a jejich značení, rozvinutý zápis, porovnávání, zaokrouhlování 

Pololetní písemná práce - M Geometrie 18.1.
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm
rovnoběžky, různoběžky, kolmice + znaky, jakými se značí
rýsování kolmic a rovnoběžek
střed úsečky, osa úsečky

Pololetní písemná práce Aj – 21.1. 
5. – 11.
 Lekce
- slovesa (ski, jump,..),sporty, hudební nástroje
- jídlo (umět zařadit do skupin vegetables – zelenina, fruit – ovoce, drink – pití, other food – ostatní jídlo)
- roční období a počasí (umět přiřadit slovíčka k ročním dobám např. leaf – autumn, sunny – summer,…)
- umět 6 slovíček k tématu Vánoce (viz. slovníček)
Gramatika

-       Sloveso can – kapitola 5, 6 (zelené rámečky v učebnici) I can ski. Já umím lyžovat.

-       Otázka: Can she skate? Umí ona bruslit? No, she can´t. Ne, neumí.
Yes, she can. Ano, umí. 

-       rozdíl mezi slovesem a podstatným jménem (skiing = lyžování, ski = lyžovat) 

-       Sloveso like – kapitola 8,9,11 (zelené rámečky) I like apples. Mám rád jablka. I don´t like apples. Nemám rád jablka.
Do you like apples? Máš rád jablka? Yes, I do. Ano, mám. No, I don´t. Ne, nemám.
Pozor u osob he, she, it!!! Tom likes apples. She likes tomatoes.

Test z vlastivědy 22.1.
9. Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

Pololetní písemná práce ČJ – 24.1.

-       stavba slova (předpona, kořen, přípona)

-       předložky a předpony od, nad, pod, před, bez, roz, vz, v, ve, ob, o

-       skupiny bě, pě, vě

-       zdvojené souhlásky

-       vyjmenovaná slova (pravopis, řady vyjmenovaných slov)

-       slovní druhy (umět tabulku ze strany 40/2)
znát čísla slovních druhů, charakteristiku, umět uvést příklad a přiřadit jednoduchá slova ke slovním druhům)


Předvánoční čtvrtek a pátek

Ve čtvrtek dne 20.12. jdeme do Pekařského školicího centra od 10:00 do 12:35. (Je možné, že přijdeme o něco déle na oběd.)

S sebou: zástěru nebo triko, přezuvky

Pátek: Neučíme se – budeme mít vánoční besídku (rozdávání dárků). Každý přinese drobné občerstvení (cukroví).

Páteční výuka končí v 11:40 hod!!Advent  1.12. – sraz dětí

 

V sobotu 1.12. budeme od 13 do 17 hodin prodávat naše výrobky ve stánku v 1. patře. Děti mají ve zprávičkách napsané, od kdy do kdy budou prodávat a v tento čas budou pod dozorem. Mimo tento čas se pohybují po škole, procházejí si různé stánky sami nebo s rodiči.

 

Povinný sraz pro všechny je ve 14:15 hodin u nás ve třídě, kde se převlékneme a připravíme na vystoupení. Kdo nemá převlek ve třídě, nezapomene si ho přinést! Vystupovat budeme mezi 14:45 a 15:05 hod. Poté mohou děti odcházet domů (pokud nejsou nahlášené na prodej ve stánku). Děti, které v pátek chyběly, ve stánku napsané nejsou, ale mohou nám přijít do stánku pomoci, pokud budou chtít.Bruslení a plavání

Zítra 27.11. jdeme naposled bruslit!

 

Ve středu 5.12. začínáme plavat. 1. a 2. hodinu se učíme, poté odcházíme na bazén. Kdo by chtěl z bazénu odcházet ve 12:15 hod. sám, musí mít napsaný lísteček od rodičů.

Termíny plavání: 10 lekcí zdarma:

5.,12.,19. prosince      9.,16.,23.,30. ledna     13.,20.,27. února

 

 

Na zítřek 22.11. Přinést 2 nebo 3 vykrajovátka na cukroví (vánoční motivy).

Začít nosit do třídy přírodniny na ozdobu věnců(šišky, skořápky od ořechů, malé klacíčky, skořici, sušené ovoce, kůru,......) Co najdete...


Pondělí 19.11.

V pondělí se jdeme 1. hodinu podívat na Střední školu zahradnickou a technickou, kde uvidíme různá zvířata a dozvíme se o nich zajímavé informace. 4. a 5. hodinu je pro nás ve třídě připraven preventivní program s názvem : Spolupracujeme. Učíme se pouze 2. a 3. hodinu, přičemž budeme mít tyto předměty: Anglický jazyk, Přírodovědu.

SRAZ: v 7:50 v šatně

 

Úterý 20.11.

Děti jdou bruslit.

 

Advent ve škole

Srdečně Vás zveme na školní akci Advent, která se koná v sobotu dne 1.12.2018 od 13:00 do 17:00. Žáci zde budou prodávat vánoční výrobky a každá třída bude mít v tělocvičně krátké vystoupení. Dozvíte se zde různé zajímavosti o adventní době a společně se naladíme na vánoční atmosféru.

Ve čtvrtek a v pátek dne 29.11. a 30.11. bude zkrácená výuka do 11:40. Zároveň ve čtvrtek budeme mít den pro třídu, kdy se neučíme, ale budeme se chystat na sobotní akci.

 

 

Úterý

V úterý dne 13.11. se celý den neučíme (akce LASKAVEC). Budeme se pohybovat venku, nejspíš ve městě, proto se oblečte dle počasí a vemte si s sebou pohodlnou obuv, svačinu, pití. Sraz v 8:00 ve třídě.

Čtvrtek

Individuální konzultace žák-rodič-učitel se konají ve čtvrtek dne 15.11. v rozmezí od 13:50 - 17:40. Na konkrétní čas se přihlásíte zde: https://doodle.com/poll/v67a8iye7cf2t23u   Do okénka napíšete své jméno, začkrtnete čas a zmáčknete SEND.

Čtvrtletní písemné práce

Čtvrtletní diktát 7.11.
probraný pravopis

Čtvrtletní písemná práce Aj – 8.11. 
1. – 7.
 Lekce
 - zvířata (viz.slovníček)
- pokyny (sit down, count, listen,….)
- skupiny slov ze strany 8/cv.1
- záliby, slovesa (ski, jump,..),sporty, hudební nástroje
Gramatika

-       osobní zájmena (já-I, ty-you, on-he, ona-she, ono-it, my-we, vy-you, oni-they)

-       přivlastňovací ´s (On je Lucčin bratr. He is Lucy´s brother.)

-       There is a small mouse. (jednotné číslo) There are three red cars. (množné)

-       předložky on, in, under, next to

-       Ann´s hobby is skiing. (Annin koníček je lyžování.)

-       Sloveso can – kapitola 5, 6 (zelené rámečky) I can ski. Já umím lyžovat.

-       Otázka: Can she skate? Umí ona bruslit? No, she can´t. Ne, neumí.
Yes, she can. Ano, umí.

-       rozdíl mezi slovesem a podstatným jménem (skiing = lyžování, ski = lyžovat…watch TV= sledovat televizi, watching TV = sledování televize)

Čtvrtletní písemná práce ČJ – 9.11.

-       hlásková stavba slova (o, x) + slabikotvorné r,l,m

-       význam slov (jednoznačná-mnohoznačná, souznačná – protikladná, nadřazená –podřazená – souřadná, spisovná – nespisovná, neutrální - hanlivá –lichotivá)

-       stavba slova (předpona, kořen, přípona)

-       předložky a předpony od, nad, pod, před, bez, roz, vz, v, ve, ob, o

-       skupiny bě, pě, vě

-       zdvojené souhlásky

Čtvrtletní písemná práce M – 12.11. 
sčítání a odčítání do 1000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 32 . 7 = 210 + 14 = 224
rozvinutý zápis čísla (256 = 2 . 100 + 5 . 10 + 6 . 1)
převody jednotek: m-cm, cm-mm, h-min, min-s
Písemné násobení (pod sebou)
Písemné dělení 795:5 =

Geometrie
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

 

 

Dne 18.10. budeme běhat 3. a 4. hodinu k oslavě 100. výročí republiky. S sebou: sportovní oblečení.

 

Dne 26.10. budeme opět slavit výročí a každý se oblékne do národních barev. (bílá, modrá, červená - stačí jedna barva)

Další bruslení se bude konat až 6. listopadu. 


Z bruslení se děti budou vracet později na oběd (mezi 12:45 a 13:00 hod.).

Bruslení

Kdy: od 16.10., každé úterý od 10:45 do 12:35
Cena - 15 Kč
S sebou: brusle, rukavice, helmu, pití, svačinu, teplé oblečení

Děti dostaly svůj kód k elektronické žákovské.

Informace z rodičovské schůzky

Pokud jste se nezúčastnili rodičovské schůzky, prosím, stavte se podepsat souhlas s působením paní psycholožky, která pracuje s dětskými kolektivy. Děkuji

 • Individuální konzultace se budou konat 15.11.

 • Ze školního řádu: zákaz konzumace kofeinových a energetických nápojů, zákaz používání mobilního telefonu a multimediálních zařízení.

 • Rodiče doprovází své dítě pouze do šatny. (z hlediska bezpečnosti - nevíme, zda se po chodbách ráno nepotulují cizí lidé) Na chodby rodiče vstupují pouze v případě, že potřebují mluvit s učitelem nebo jiným zaměstnancem školy.

 • Žáci zdraví každou dospělou osobu, kterou ve škole potkají.

 • Do tříd mohou děti nejdříve v 7:45 hod.

 • 5 min před zahájením výuky musí být všichni ve své lavici nachytaní na výuku.

 • Nepřítomnost žáků omlouvat do 3 kalendářních dní (přes e-mail, SMS, telefonicky, osobně) a následně zapsat do omluvného listu.

 • Na dva dny uvolňuje třídní učitel, na více dní paní ředitelka.

 • Každý úraz hlásit ihned!

 • 4.10. - sběr papíru

 • Letos nebude Akademie, ale akce Advent ve škole, a to v sobotu 1.12.

 •   S v sešitech znamená, že jsme na cvičení pracovali společně nebo jsme ho společně opravovali, proto by ho děti měly mít správně, pokud dávaly pozor.

 • Hrajeme celoroční hru Piráti, která je založena na spolupráci družstev a chování jednotlivců skupiny. Prosím o příspěvek do pirátské pokladny (např. reklamní předměty), děti jsou z ní odměňovány. 

 • Prosíme, pokud máte možnost, o papíry na kopírování nebo o papíry, které jsou popsané z jedné strany - často je využíváme.

 • Tělocvik - říjen, listopad = bruslení       prosinec - únor = 10 lekcí plavání zdarma

Elektronická žákovská

Pokud jste ztratili heslo, musíte se pro něj stavit osobně. Všechna hesla již mám u sebe ve třídě. 

 - vidíte zde rozvrh, známky, vážený průměr, poznámky (je potřeba potvrdit, že jste je přečetli), zadané úkoly

Zde je odkaz na návod používání elektronické žákovské knížky: http://www.litomysl.cz/2zs/download1.php?file=400

Pokud byste měli s elektronickou žákovskou jakýkoliv problém, ráda Vám s ním pomůžu.

 

 

Rodičovské schůzky

Společné rodičovské schůzky se konají v úterý dne 2. 10. v 16:30 hod. ve 4.B. 

Od 17:00 se konají schůzky s paní ředitelkou v jídelně. Kdo se chce zúčastnit, je srdečně zván.

Bruslení

Za dva týdny budou děti chodit pravděpodobně bruslit. Prosím, zkontrolujte jim brusle.

Výskyt vší

V naší třídě se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem hlavy.

Děkuji.

 

 Známky ze čtvrtečního diktátu, matematického testu a angličtiny se v žákovské objeví až v pondělí ráno. Děti si měly sešity se známkami vzít domů. Děkuji za pochopení.

 

 

Preventivní program

Zítra dne 18.9. budou mít děti místo 2. hodiny preventivní program - Moje zuby. Všichni si s sebou do školy přinesou kartáček na zuby. 

Pravidla čtení

-          žáci by měli číst každý den

-          horší čtenáři přečtou minimálně 60 stránek textu za měsíc (pokud čtou každý den od PO-PÁ, jsou to 3 strany denně)

-          když začnou číst knížku, zapíšou si její název, autora, datum začátku čtení a počet stran do pracovního listu

-          po přečtení knihy ji přinesou ukázat spolužákům v hodinách čtení a řeknou o ní pár vět, odpoví také na otázky, které jim o knize spolužáci položí

-          knihu společně obodujeme a vždy po dosažení určitého počtu bodů, dostane žák 1 za aktivitu

-          zda žáci doma čtou, budu kontrolovat vždy na konci měsíce a ti, kteří během tohoto měsíce nepřinesli ukázat žádnou knihu, si přinesou rozečtenou knihu a budou spolužákům vyprávět, co se v knize doposud dozvěděli

-          nesplní-li žák minimální počet stran 60/měsíčně, bude hodnocen 5 z aktivity (podle data začátku čtení knihy poznám, zda žák tuto podmínku splnil, či ne)

-          známky za aktivitu se nepíšou do žákovské knížky, ale budu k nim přihlížet v pololetí a na konci roku při psaní známek na vysvědčení (pokud bude známka nerozhodná)

Elektronická žákovská

Od letošního roku jsou zrušené papírové žákovské knížky. V elektronické žákovské knížce se dovíte známky, průměr z jednotlivých předmětů, poznámky, případně zadané úkoly. Do elektronické žákovské se dostanete zde přes přístupový kód:

https://skoluskol.bakalari.cz:444/next/login.aspx

Veškeré informace pro rodiče dávám na stránky naší třídy a děti si je zapisují do zpráviček pro rodiče.

 

Informace k zahájení školního roku 2018 - 2019

Pondělí 3.9. - sejdeme se v 8:00 ve třídě 4.B (stejná třída jako loni)

                     - v 8:15 proběhne slavnostní zahájení před školou

                     - poté se přesuneme do třídy, kde žáci dostanou rozvrh, informace k placení a rozpis kroužků

                     - budeme končit cca v 9:00

Úterý 4. 9. - budeme končit v 11:40

                  - žáci si s sebou vezmou přezuvky, zámek od skříňky + 3 klíče (1 odevzdají), aktovku, svačinu, penál, cvičební úbor, kufřík s výtvarnými potřebami, obaly na sešity

                  - budeme si povídat o prázdninách (Kdo tvořil, přinese si prázdninový deník.), podepisovat sešity

                  - proběhne také fotografování tříd na dveře třídy

Středa 5. 9. - od středy se učíme podle rozvrhu

Pokud děti přijdou dříve do školy, je nutné, aby chodily do ranní družiny nebo čekaly v šatně. Do třídy mohou až v 7.45 hodin se zazvoněním! V 7:55 musí být ve své lavici, nachystané na výuku.

Stejně jako loni budu vybírat balík papírových kapesníčků na pololetí.

 

Těším se na viděnou!

Provoz školní družiny v pondělí 3.9.2018 :
ranní družina : 6:15 - 8:00hod.
po skončení zahajovacího programu do 14:30hod.
Děti, které půjdou na oběd, si s sebou musí vzít kartičku nebo čip.


POMŮCKY DO 4. TŘÍDY

PENÁL

 

 • Tužky č. 1, 2, 3
 • Guma na tužky
 • Pero 2x
 • Nůžky – kvalitní (leváci pro leváky!)
 • Ořezávátko se zásobníkem
 • Pastelky – více barev (růžová, fialová, oranžová)
 • Fixy – stačí 6 barev

 

 KUFŘÍK

 

 • Vodové barvy velké – postačí vyčistit a přinést barvy ze 3. třídy
 • Kelímek na vodu s víčkem
 • Temperové barvy velké
 • Paleta
 • Štětce – kulaté (č. 6, 8 ), ploché (č. 8, 14)
 • Suché pastely
 • Voskovky (kvalitní)
 • Černý permanentní fix
 • Plastelína (balení všech barev)
 • Hadřík na otírání štětce
 • Lepidlo tuhé i tekuté, lepidlo Hercules
 • Igelit na stůl 50 x 50cm
 • Podložka na modelování A3 ze 3. Třídy (pouze kdo si ji odnesl)
 • Převlek na VV (postačí staré větší tričko)

 

 OSTATNÍ POMŮCKY

 

 • Pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, ořezávátko na tuhy do kružítka nebo smirkový papír
 • Podložka s linkami A4 do sešitu geometrie
 • Tvrdá fólie na psaní tužkou velká A4 a malá A5
 • Tabulka, fix a hadřík ze 3. Třídy (kdo nemá, novou tabulku nekupuje)
 • Deníček na zapisování úkolů
 • Přezůvky (pokud možno ne pantofle)
 • TV v tělocvičně (pytel ve třídě) – cvičky, šortky, tričko
 • TV na hřišti (pytel ve skříňce) – tepláková souprava, botasky na hřiště 

 

Sešity dostanou děti na začátku školního roku – nakupuje je škola!

 

Vše doporučuji podepsat! (děti si pomůcky většinou nepoznají)

 

Budu se na Vás těšit ve 4. třídě!