U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Testování

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Výsledky našich žáků » Testování

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

Datum publikování: 18.12.2016
Když jsme vypracovávali vizi naší školy, jedním z hlavních cílů, které jsme si stanovili, bylo, aby byli naši žáci dobře připraveni k dalšímu studiu, aby obstáli v konkurenci z ostatních škol. Abychom zjistili, jak se nám daří tohoto cíle dosáhnout, platíme žákům devátých tříd testování u společnosti SCIO. Letos se tetování zúčastnilo celkem 509 škol. Potěšily nás výsledky, které jsme tento týden obdrželi. V českém jazyce patří naše škola letos mezi deset procent nejúspěšnějších škol a v matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u 80% zúčastněných škol. V přiložené závěrečné zprávě se můžete dočíst, že výsledky žáků v obou předmětech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, což znamená, že s nimi učitelé velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
Nezbývá, než poděkovat učitelům za jejich práci a žákům popřát, aby stejně úspěšní byli i v dubnu u přijímacích zkoušek!
NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

Datum publikování: 21.6.2016
Každoročně si žáci osmých tříd testují, jak jsou na tom v porovnání s jinými školami, aby zjistili, co ještě potřebují vylepšit, než budou skládat přijímací zkoušky. Svoje síly poměřili v obecných studijních předpokladech, v matematice a českém jazyce. Jak dopadli v porovnání s ostatními, se můžete podívat v přiložených grafech.
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SCIO - MAPA ŠKOLY

Datum publikování: 9.5.2016
Naše škola využívá společnost SCIO nejen pro testování znalostí a dovedností žáků, ale také pro zjišťování klimatu školy. V souvislosti s tím jsme před časem poprosili žáky, rodiče i učitele o anonymní vyplnění zaslaných dotazníků. Nyní jsme obdrželi souhrnnou zprávu, v níž se můžeme dočíst, jaký je jejich pohled, v čem se shodují, nebo naopak jestli se některé pohledy liší. Zpráva nás celkem potěšila. Přinášíme v detailu novinky jen stručné souhrnné hodnocení, podrobná stostránková zpráva s velkým množstvím grafů a zpracováním jednotlivých odpovědí na dotazníky je k nahlédnutí v ředitelně školy.
VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ  SCIO - MAPA ŠKOLY

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

Datum publikování: 26.6.2015
V letošním školním roce si žáci osmých tříd zakoupili testy společnosti SCIO, aby měli do přijímacích zkoušek dost času doplnit si případné nedostatky. Jejich výsledky však byly výborné. Celkově porazili 87.5% testovaných žáků. Při pohledu na přiložené grafy můžete vidět, že z obecných studijních předpokladů porazili dokonce 95.6%, z českého jazyka 86.3% a z matematiky 80.7%. Gratulujeme! Jen neusněte na vavřínech a dál pilně studujte, ať stejně dobrý ch výsledků dosáhnete i napřesrok.
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

I LETOS JSME OBDRŽELI VELMI PŘÍJEMNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Datum publikování: 6.1.2015
Snad každou školu zajímá, jak jsou její žáci připraveni v porovnání s ostatními školami, aby věděla, co má ještě vylepšit. Z tohoto důvodu mnoho škol testuje své žáky u společnosti SCIO. Dnes jsme obdrželi výsledky našich deváťáků a jsme opravdu potěšeni. V závěrečné zprávě se dočtete, že výsledky naší školy v českém jazyce i matematice jsou nadprůměrné, předstihli jsme 80% zúčastněných škol. A teď kousek doslovného citátu: "Porovnáním testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." Co k tomu dodat? Snad jen, že bychom chtěli učitelům poděkovat za jejich kvalitní práci a žákům popřát stejně výborné umístění i u přijímacích zkoušek!
I LETOS JSME OBDRŽELI VELMI PŘÍJEMNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Opět máme nejúspěšnějšího žáka v kraji!

Datum publikování: 16.1.2014
O úspěchu deváťáků v testování Stonožka od společnosti SCIO už jsme tu psali. Velkou radost ale máme z nové informace, kterou nám nyní společnost SCIO zaslala. Stejně jako loni - i letos se podařilo obsadit první místo v kraji! Tentokrát je to v českém jazyce a na první příčce se umístila Helena Pokorná. Gratulujeme!
Opět máme nejúspěšnějšího žáka v kraji!

Testování Stonožka pro 9. ročník

Datum publikování: 10.1.2014
Žáci našich devátých ročníků si již tradičně zkoušejí testování STONOŽKA společnosti SCIO, v němž si prověří svoje znalosti a dovednosti. Tentokrát měli možnost porovnat se s mnoha dalšími školami v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. Celkem se testování zúčastnilo téměř 18 tisíc žáků. Velmi nás potěšily výsledky, v jejichž souhrnu jsme se dočetli, že naše škola patří k velmi úspěšným školám, ve všech třech oblastech žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. V matematice předstihli 80% zúčastněných škol, v testech OSP 75% a v českém jazyce 70% škol, přičemž někteří jednotlivci předstihli až 97% ostatních žáků.
Deváťákům gratulujeme a přejeme, aby byli stejně úspěšní i v dubnu u přijímacích zkoušek.
Testování Stonožka pro 9. ročník

Gratulace Janu Tománkovi

Datum publikování: 31.1.2013
Překrásného ocenění se dnes dostalo našemu spolužákovi Janu Tománkovi z 9.B od společnosti scio.cz.
Dosáhl nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji v testování obecných studijních předpokladů devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.
Honzo, upřímně blahopřejeme a máme radost s tebou!
Při předání ocenění nechyběla paní redaktorka ze Svitavského deníku.
Gratulace Janu Tománkovi

SCIO - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ "POHODA"

Datum publikování: 10.1.2013
Protože pro nás není důležité pouze vzdělání našich žáků, ale také to, aby se ve škole cítili dobře, realizovali jsme v průběhu podzimu testování školního klimatu. Vybrali jsme si dotazníky společnosti SCIO, které vyplňovali žáci třetích až devátých ročníků. Výsledky naplnily naše očekávání a potvrdily, že u nás vládne většinou přátelská atmosféra a panují dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Podrobnější informace budou součástí výroční zprávy za tento školní rok.
SCIO - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ "POHODA"

SCIO - TESTY STONOŽKA PRO 9. ROČNÍKY

Datum publikování: 9.1.2013
V listopadu se žáci 9.tříd naší školy jako každoročně zúčastnili celostátního testování STONOŽKA v českém a anglickém jazyce, v matematice a v obecných studijních předpokladech. Výsledky, které jsme obdrželi, nás potěšily. V souhrnné zprávě jsme se dočetli, že patříme mezi úspěšné školy. Výsledky naší školy v českém jazyce, OSP a matematice jsou nadprůměrné. V českém jazyce a obecných studijních předpokladech jsme předstihli 80% zúčastněných škol, v matematice 70% škol. V anglickém jazyce dosáhli žáci průměrných výsledků. Doufejme, že stejně dobře uspějí naši deváťáci i při přijímacích zkouškách, stejně jako tomu bylo loni. Budeme jim držet pěsti!
SCIO - TESTY STONOŽKA PRO 9. ROČNÍKY

SCIO TESTY ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Datum publikování: 21.1.2012
V listopadu se žáci 9.třídy naší školy zúčastnili celostátního testování STONOŽKA 2011/2012 v českém, anglickém a německém jazyce, v matematice a v obecných studijních předpokladech. V napětí všichni očekávali výsledky svých testů. Musím přiznat, že výsledky pro nás byly velmi příjemnou zprávou. Nyní budu citovat ze závěrečné zprávy: „Výsledky Vaší školy v českém a německém jazyce jsou nadprůměrné. Výsledky OSP v těchto jazycích jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům a žáci pracují nad svoje možnosti. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. V anglickém jazyce dosáhli žáci nadprůměrných výsledků. V matematice se Vaše škola řadí mezi průměrné školy. OSP v anglickém jazyce a matematice odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů." Doufejme, že stejně dobře uspějí naši deváťáci i při přijímacích zkouškách, budeme jim držet pěsti!