U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Školská rada

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Školská rada

Vážení rodiče,

     ráda bych Vás pozdravila jménem ŠR při ZŠ Litomyšl, U Školek. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali svými hlasy.  Dovolte mi, abych Vás ujistila, že jsme vůči Vašim názorům otevření a vstřícní všem dobrým nápadům a krokům, které pomohou zkvalitnit prostředí i výuku na naší škole. Přejeme si,  aby se Vaše děti  cítily ve škole příjemně a my jsme je mohli výborně připravit na další cestu, kterou si žáci zvolí.

     Veškeré Vaše názory a připomínky, prosím, zasílejte písemnou formou na naše e-mailové adresy. Na předem ohlášených schůzkách budou Vaše připomínky projednány.

 

                                                                                    Lenka Ondráčková

                                                                                     Předsedkyně ŠR

Členové:

 

MÚ:

 Kašpar Radomil, radomil.kaspar@litomysl.cz

PhDr. et Mgr. Nádvorníková Milada, milada.nadvornikova@litomysl.cz

 

ZŠ: 

Mgr. Ondráčková Lenka, ondrackova@skoluskol.cz 

Mgr. Horská Dagmar, horska@skoluskol.cz

 

zákonní zástupci:

Mgr. Trávníčková Alena, alcatrav@centrum.cz

Mgr. Radimecká Olga, olga.radimecka@seznam.cz

 

 

Mimořádná schůzka ŠR

Datum publikování: 19.2.2018
V pondělí 26.2.2018 ve 14 hodin se koná mimořádná schůzka ŠR.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 15.10.2017
Schůzka ŠR se koná 6.11.2017 v 15 hodin ve sborovně naší školy.

Výsledky voleb do školské rady

Datum publikování: 3.10.2017
Ve volbách do Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy bylo vydáno celkem 279 hlasovacích lístků. Vrátilo se jich 186, z toho 5 bylo neplatných, 181 platných. Největší počet hlasů získaly paní Alena Trávníčková a Olga Radimecká, čímž se stávají na další tříleté období členy školské rady zastupujícími zákonné zástupce. Srdečně gratulujeme! Podrobný přehled o počtu získaných hlasů naleznete v zápise o průběhu voleb a výsledcích hlasování v sekci Školská rada.
Výsledky voleb do školské rady

Zveřejnění kandidátní listiny

Datum publikování: 13.9.2017
Vážení rodiče,
k dnešnímu dni je zveřejněna kandidátní listina voleb do Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117. Celkem bylo navržených 15 lidí, z toho kandidaturu přijalo deset. Kandidátní listinu naleznete po otevření této zprávy nebo si ji můžete přečíst ve vestibulu školy. V pátek 15. 9. donese vaše dítě domů hlasovací lístek. Zakroužkujte na něm, prosím, dva kandidáty a odešlete ho po svém dítěti zpět do školy nejpozději do 26. 9. 2017. Lístky vybírají třídní učitelé, kteří je vhazují do urny umístěné v ředitelně školy.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 25.9.2015
V úterý 29.9.2015 v 16 h. se koná schůzka ŠR. Podněty a připomínky můžete zasílat na email ondrackova@skoluskol.cz.
Lenka Ondráčková

Schůzka ŠR

Datum publikování: 29.4.2015
Dne 6.5.2015 ve 14.30 hod. se koná schůzka ŠR.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 2.10.2014
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vám oznámila termín schůzky ŠR - pondělí 6. 10. 2014 ve 14.30 h. ve sborovně školy.

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Datum publikování: 29.9.2014
Ve volbách do Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy bylo vydáno celkem 213 hlasovacích lístků. Vrátilo se jich 195, z toho 8 bylo neplatných, 187 platných. Největší počet hlasů získaly paní Kateřina Dostálková a Dana Cabicarová, čímž se stávají na další tříleté období členy školské rady zastupujícími zákonné zástupce. Srdečně gratulujeme! Podrobný přehled o počtu získaných hlasů naleznete v detailu této zprávy nebo v zápise o průběhu voleb a výsledcích hlasování v sekci Školská rada.
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Zveřejnění kandidátní listiny

Datum publikování: 11.9.2014
Vážení rodiče,
k dnešnímu dni je zveřejněna kandidátní listina voleb do Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117. Celkem bylo navržených 21 lidí, z toho kandidaturu přijalo osm. Kandidátní listinu naleznete po otevření této zprávy nebo si ji můžete přečíst ve vestibulu školy. V pondělí 15. 9. donese vaše dítě domů hlasovací lístek. Zakroužkujte na něm, prosím, dva kandidáty a odešlete ho po svém dítěti zpět do školy nejpozději do 26. 9. 2014. Lístky vybírají třídní učitelé, kteří je vhazují do urny umístěné v ředitelně školy.

Volby do Školské rady ZŠ Litomyšl, U Školek 1117

Datum publikování: 28.8.2014
Ke dni 30. 11. 2014 nám končí tříleté období, na které byli zvoleni členové Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy. Zákon ukládá řediteli školy povinnost zajistit řádný průběh voleb dle volebního řádu, proto zveřejňujeme základní informace o školské radě, které zároveň obdrží Vaše děti na letáčku i s návratkou hned 1. 9.2014.

Setkání ŠR

Datum publikování: 24.3.2014
Ve středu 26.3.2014 v 15.00 hod. se uskuteční setkání členů ŠR.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 26.8.2013
V pondělí 2.9.2013 ve 13 hodin se koná schůzka ŠR, na které budou projednány povinné změny ŠVP.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 22.4.2013
Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám oznámila termín schůzky ŠR - pondělí 29.4.2013 ve 14 h. ve sborovně školy.

Schůzka ŠR

Datum publikování: 15.8.2012
Ve čtvrtek 23.8.2012 se koná schůzka zástupců ŠR. Na programu je projednání některých změn ve školních dokumentech.
Lenka Ondráčková

Tip: pro stažení souboru na disk klikněte na název souboru.