U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Projekt EU

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Projekt EU

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

http://www.litomysl.cz/3zs/image/imag1213/logoprojekt.png

č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

 

 

Během školních roků 2013/14 a 2014/15  se naše škola účastní projektu VOŠ a SŠT Česká Třebová - PODPORA  PŘÍRODOVĚDNÉHO A  TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Naše škola spolupracuje s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová na realizaci projektu, jehož cílem je podpořit zájem žáků základních škol o přírodovědné a technické vzdělávání. V rámci tohoto projektu budou pro žáky základní školy realizovány následující aktivity:

  1. Odborné exkurze a návštěvy interaktivních expozic, technických památek, muzeí a firem.

  2. Výuka v učebnách, dílnách a laboratořích VOŠ a SŠT Česká Třebová v souladu se školním vzdělávacím programem základní školy.

Aktivity 1. a 2. budou hrazeny z finančních prostředků projektu.

AKTIVITA 1. – Exkurze ( 1.1. komplexní služba, 1.2. zajištění dopravy,

1.3. doprava autobusem)

1.1 Komplexní služba:

Listopad 2013  -  NKP Vítkovice, Expozice U6

Září 2014  -  NKP Vítkovice, Expozice U6

Září 2014 – Liberec IQ Park

Říjen 2014 - Liberec IQ Park

Duben 2015 – Brno Planetárium

Květen 2015  - Dlouhé Stráně, přeč. Elektrárna

 

1.2. Exkurze veřejnou dopravou:

Březen 2014 – Technické muzeum Praha

Duben 2014 – Technické muzeum Brno

Květen 2015 – Hvězdárna a planetárium Brno

 

1.3. Doprava autobusem:

Duben 2014  - Muzeum stříbra Kutná Hora

Duben 2014 – Muzeum stříbra Kutná Hora

Září 2014 – Muzeum stříbra Kutná Hora

 

 

AKTIVITA 2. – Výuka v učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová

25.11. 2013  -  ICT + fyzika, elektrotechnika (9.A)

11.12. 2013  - ICT + 3D modelování  ( 8. A)

27.1. 2014  - zpracování kovů + elektrotechnika (8.B)

3.3. 2014  - zpracování dřeva + základy elektrotechniky (8.A)

26.3.2014  - ICT + fyzika, elektrotechnika (8.B)

14.5.2014   - ICT + 3D modelování  (7.A)

V rámci této výuky budou žáci ZŠ využívat stávající zařízení SŠ a nové zařízení pořízené v rámci projektu:

1) v modernizovaných dílnách elektrotechniky a elektroniky k získání základních vědomostí z oblasti elektrotechniky, k jednoduchým manuálním činnostem při práci s elektrotechnickým materiálem, nářadím, přístroji a k seznámení s hlavními zásadami BOZP

2) v modernizované dílně nábytkářství k manuálním činnostem při práci se dřevem, ručním i mechanizovaným nářadím a k seznámení s hlavními zásadami BOZP;

3) v kombinované učebně přírodních věd k praktickým úlohám formou zajímavých pokusů z fyziky, chemie, ekologie a biologie s využitím nových moderních laboratorních přístrojů a pomůcek;

4) v modernizované učebně elektroniky a elektrotechnických měření k realizaci praktických úloh s využitím nových moderních přístrojů, pomůcek a interaktivní výukové techniky;

5) v učebně ICT vybavené speciálním SW ke kreslení a modelování jednoduchých objektů v 2D a 3D v grafickém prostředí na PC;

6) ve specializované učebně ICT k seznámení s moderními prvky počítačových sítí a řešení zajímavých úloh pro správu počítačových sítí.

 

Cíl povinné výuky

Cílem bude sdílení výše uvedených modernizovaných dílen a učeben SŠ pro výuku žáků ZŠ.  Rozsah a atraktivita nabízených činností v oblastech přírodních věd, elektrotechniky, elektroniky, nábytkářství a informačních technologií výrazně přispěje k nejen k prohloubení, ale i k získání nových odborných znalostí a praktických dovedností v daných oblastech. Zvýší se tím zájem žáků ZŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ.