U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Přijímací řízení na SŠ

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Výsledky našich žáků » Přijímací řízení na SŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 30.4.2018
Stejně jako každý rok skládali i letos v dubnu 2018 žáci 9. ročníků přijímací zkoušky na střední školy. Zkoušky byly jednotné a povinné pro všechny maturitní obory, tvořila i opravovala je společnost CERMAT.
Všem žákům naší školy se podařilo zkoušky zdárně složit a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 24.5.2017
Stejně jako každý rok skládali v dubnu 2017 žáci 9. ročníků přijímací zkoušky na střední školy. Letos byly poprvé jednotné a povinné pro všechny školy. Všem žákům naší školy se podařilo zkoušky zdárně složit a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 23.4.2016
V měsíci dubnu se každoročně prověřuje připravenost žáků 9. ročníků při přijímacích zkouškách, letos proběhly zkoušky 15. dubna. Zadavatelem byla společnost CERMAT, psaly se testy z matematiky a českého jazyka. Na výsledky se muselo týden čekat, a tak jsme s napětím a obavami sledovali, kdy se na internetových stránkách dozvíme, jak to dopadlo. A výsledek nás opravdu potěšil, všichni naši žáci se umístili na předních příčkách. Prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž navázali na tradici předchozích čtyř let, kdy všichni složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 22.4.2015
V měsíci dubnu se každoročně prověřuje připravenost našich žáků 9. ročníků při přijímacích zkouškách. Letos se konaly o týden dříve než bylo zvykem, tedy 15. dubna. Poprvé byla zadavatelem společnost CERMAT místo společnosti SCIO, na jejíž testy jsme již byli zvyklí, což vzbuzovalo jisté obavy. Psaly se testy z matematiky a českého jazyka. Žáci v nich prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž navázali na tradici předchozích tří let, kdy všichni složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 14.5.2014
Konec měsíce dubna je každoročně velmi náročným obdobím pro žáky 9. ročníků, kteří skládají přijímací zkoušky na střední školy. V letošním roce se z celkového počtu 27 dětí hlásil rekordní počet 11 dětí na gymnázia, celkem 22 dětí na maturitní obory. Velmi nás potěšilo, že všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati většinou na obě školy, výjimečně alespoň na jednu ze dvou škol, které si vybrali. Také 7 žáků 5. ročníku úspěšně složilo přijímací zkoušky a je přijato na gymnázium. Znamená to, že naše škola již třetím rokem může hovořit o stoprocentní úspěšnosti u přijímacích zkoušek, což je velmi potěšující. Žáci prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž uspěli v přijímacím řízení. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Datum publikování: 29.4.2013
Ze školy vycházelo ve školním roce 2012-2013 celkem 42 žáků. 5 žáků z pátého ročníku na
osmileté gymnázium, ostatní z devátého ročníku. Z 37 deváťáků pouze tři nastupují do
odborných učilišť, ostatní žáci si zvolili studijní maturitní obor.
Všichni uspěli v přijímacím řízení a alespoň na jednu ze dvou vybraných škol byli přijati.
Velké procento žáků se dostalo i na gymnázia (15 žáků 9. ročníku z celkových 37, což je
přes 40%), z čehož usuzujeme, že byli velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám a
následnému studiu.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

VELIKÁ GRATULACE DEVÁŤÁKŮM

Datum publikování: 25.4.2012
Veliká gratulace patří našim deváťákům. V pondělí a úterý se totiž konaly přijímací zkoušky, u kterých uspěli velmi dobře. Dokázali zúročit hodiny poctivé práce a obsadili většinou přední příčky, za což si zaslouží pochvalu. Všichni jsou přijati na školy, kam si přáli, což je úžasný úspěch! Poděkování zároveň patří i učitelům, kteří je na zkoušky velmi pečlivě připravovali. Věříme, že mají všichni společně pěkný pocit z dobře odvedené práce. Našim deváťákům zároveň přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.
VELIKÁ GRATULACE DEVÁŤÁKŮM